mr Dragan Dimčić

Vanredni profesor

Biografija

Katedra

Montaža

 

Predmeti

Simultana montaža

Montaža alternativnih filmskih formi

Montaža i jezik novih medija

 

Obrazovanje

2009. Magistar višemedijske umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu.

2001. Diplomirani filmski i TV montažer, Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu.

 

Umetnička odnosno naučno-istraživačka oblast

Montaža

 

Umetnički rad

2018. „Dramatik“, found footage video, autor, Beogradski festival mozaika, Kuća Legata, Beograd.

 

2018. „Ah Ahilej - Live@REX“, koncertni dokumentarni film, montaža i režija.

 

2018. „Pretpostavka nevinosti“, dugometražni igrani film, supervizor montaže, režija: Jelena Marković.

 

2008. Višemedijska instalacija „Morfejev bioskop za samca“, autor  – Magacin, Beograd,

* Grupna izložba „Višemedijska umetnost“, učesnik - Umetnički paviljon „Cvijeta Zuzorić“.

 

2006. Multimedijalni teatarski projekat „SAGA“, montaža video rada, režija: Irena Ristić, Centar za kulturnu dekontaminaciju, Beograd.

 

2003. Internacionalni teatarski projekat „On the way seeking…“, montaža video rada, režija: Irena Ristić.

*Predstava sa video radom kao elementom pozadine igrana u Bergamu, Italija i Insbruku, Austrija.

 

Naučno-istraživački rad

2020. „Budućnost umetničkog obrazovanja i istraživanja pred izazovima digitalnog okruženja" - konferencija, učesnik, Rektorat Univerziteta umetnosti u Beogradu.

 

2018. „Montažne tehnike Vilijama S. Barouza u romanima Nežna mašinaPriznanica koja je eksplodirala i Nova Ekspres“ - naučni skup Film i književnost, učesnik, Institut za književnost i umetnost, Beograd.

 

2018. „Između svetova“, knjiga eseja o Nikolasu Rougu, Dejvidu Kronenbergu, Terensu Maliku, Dejvidu Linču i Alehandru Hodorovskom, autor, Dom kulture Studentski grad, Beograd.

 

2014. „Lažni dokumentarac - osnovna razmatranja“, Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti (br. 25-26), autor, FDU Beograd.

 

2010. „Uvod u Found Footage film“, Zbornik Found Footage, autor, Akademski filmski centar, Dom kulture Studentski grad, Beograd.

 

2008. „Video produkcija - praktikum za laboratorijske vežbe“, ko-autori: D. Dimčić, V. Cerić, Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd.

 

 

 

2020. - 2021. „Austrijska filmska avangarda“, ciklus predavanja i radionica, predavač i mentor, Austrijski kulturni forum i Akademski filmski centar, DKSG Beograd.

 

2020. - 2021. „FilmStation“, ciklus predavanja i razgovora o odnosu filma i novih medija (Video igre, Virtualna realnost, Transmedijski dizajn, Stereoskopski film...), Dom kulture studentski grad, Beograd.

 

2020. „Zapisi u svetlosti - genealogija japanskog eksperimentalnog filma“, recenzent, autor: Marko Grubačić, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu i DKSG, Beograd.

 

2020. „Hodanje po ledu“, autor pogovora, autor knjige: Verner Hercog, LOM, Beograd.

 

2019. „Unforeseen“, selektor, Međunarodni festival eksperimentalnog filma, Centar za kulturnu dekontaminaciju, Beograd.

 

2019. „Umjetnost filmske montaže“, predavanje, Akademija likovnih umjetnosti, Zagreb.

 

2019. i 2016. Član Konkursne komisije Filmskog centra Srbije za kategoriju eksperimentalni film i video art, Beograd.

 

2018. Član žirija u kategoriji eksperimentalnog filma na 65-om Beogradskom festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma, Beograd.

 

2016. „Nepredviđeni“, član žirija i učesnik okruglog stola, Festival eksperimentalnog filma, Centar za kulturnu dekontaminaciju, Beograd.

 

2014. „Izabrani dublovi - Filmski montažeri o filmskoj montaži“, prevodilac knjige (sa red. prof. Miodragom Medigovićem), FDU, Beograd.

 

2010. „Zajedno“, dugometražni igrani film, asistent montaže, režija: Mladen Matičević.

 

2001. Studio „3D Video Systems“, montažer.

 

 

Predavač na predmetu „Tehnike i tehnologije izrade višemedijskog dela“, Doktorske umetničke studije Univerziteta umetnosti u Beogradu, odsek Višemedijska umetnost.

 

Predavač na predmetu „Digitalni video“, Doktorske umetničke studije Univerziteta umetnosti u Beogradu, odsek Digitalna umetnost.

 

Predavač na predmetima „Video produkcija“ i „Multimedijalna produkcija“, Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd.