mr Dragan Dimčić

Vanredni profesor

Biografija

Obrazovanje

 • Magistar višemedijske umetnosti (2009), Univerzitet umetnosti u Beogradu
 • Diplomirani filmski i TV montažer (2001), Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu

 

Akademska karijera

 • Vanredni profesor na Katedri Montaže na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu (od 2018.). Docent (2013-2018.), Asistent (2010-2013.)
 • Predavač na predmetu Tehnike i tehnologije izrade višemedijskog dela, Doktorske umetničke studije Rektorata Univerziteta umetnosti, odsek Višemedijska umetnost (od 2016.)
 • Asistent na predmetu Digitalni video, Postdiplomske umetničke studije Rektorata Univerziteta umetnosti, odsek Digitalna umetnost (2005-2008.)
 • Predavač na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva u Beogradu (od 2003.)

 

Radne reference

 • Montažer u studiju 3D Video Systems (2001.)
 • „Kafana Zlatni bubreg“, kratki igrani film, montažer, režija: Biljana  Đurđević (2002.)
 • Internacionalni teatarski projekat „On the way seeking…“, montaža video rada, režija predstave: Irena Ristić. Predstava sa video radom kao elementom pozadine igrana u Bergamu – Italija i Insbruku– Austrija (2003.)
 • Multimedijalni teatarski projekat „SAGA“, montaža video rada, režija: Irena Ristić,Centar za kulturnu dekontaminaciju - Beograd (2006.)
 • „Zajedno“, dugometražni igrani film, asistent montaže, režija: Mladen Matičević (2007-2010.)
 • Višemedijska instalacija „Morfejev bioskop za samca“, autor  – Magacin (2008.)
 • Grupna izložba „Višemedijska umetnost“, učesnik - Umetnički paviljon  „Cvijeta Zuzorić“ (2014.)
 • „Pretpostavka nevinosti“, dugometražni igrani film, supervizor montaže, režija: Jelena Marković (2018.)
 • „Ah Ahilej - Live@REX“, koncertni dokumentarni film, montaža i režija (2018.)
 • „Dramatik“, found footage video, autor - Beogradski festival mozaika, Kuća Legata (2018.)

 

Publikacije

 • Ko-autor praktikuma za laboratorijske vežbe iz predmeta Video produkcija; D. Dimčić, V. Cerić: Video produkcija - praktikum za laboratorijske vežbe, interno izdanje Visoke škole elektrotehnike i računarstva, Beograd 2008.
 • Autor teksta „Uvod u Found Footage film“, Zbornik Found Footage, Akademski filmski centar, Dom kulture Studentski grad, Beograd 2010.
 • Prevodilac knjige (sa red. prof. Miodragom Medigovićem) „Izabrani dublovi - Filmski montažeri o filmskoj montaži“, FDU, Beograd 2014.
 • Autor teksta „Lažni dokumentarac - osnovna razmatranja“, Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti (br. 25-26), FDU 2014.
 • Autor knjige eseja o Nikolasu Rougu, Dejvidu Kronenbergu, Terensu Maliku, Dejvidu Linču i Alehandru Hodorovskom „Između svetova“, Dom kulture Studentski grad, Beograd 2018.

 

Ostalo

 • Član žirija i učesnik Okruglog stola na Festivalu eksperimentalnog filma Nepredviđeni, Centar za kulturnu dekontaminaciju, 2016.
 • Član Konkursne komisije Filmskog centra Srbije za kategoriju eksperimentalni film i video art, 2016.
 • Član žirija u kategoriji eksperimentalnog filma na 65-om Beogradskom festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma, 2018.
 • „Montažne tehnike Vilijama S. Barouza u romanima Nežna mašina, Priznanica koja je eksplodirala i Nova Ekspres“ - izlaganje na naučnom skupu Film i književnost, Institut za književnost i umetnost, Beograd 2018.
 • Član Konkursne komisije Filmskog centra Srbije za kategoriju eksperimentalni film i video art, 2019.