Goran Marković

Profesor emeritus

Biografija

Katedra

FTV režija

 

Predmeti

Filmska režija

 

Obrazovanje

Magistrirao na FAMU, Prag, Čehoslovačka

 

Umetnička odnosno naučno-istraživačka oblast

Filmska režija

 

Umetnički rad

15 igranih filmova, 3 televizijska serije, oko 50 dokumentarnih televizijskih filmova, tri srednjemetražna dokumentarna filma, napisao 11 pozorišnih komada i 11 režija u pozorištu. Napisao je 8 knjiga.

 

Naučno-istraživački rad

”Goran Marković”, monografija, napisao Ranko Munitić, izdanje Centar film,”Nacionalna klasa”, monografija, napisala Maja Medić, izdanje Filmski centar Srbije, Rečnik filma (Librairie Larousse), 501 istaknutih svetskih filmskih reditelja (Barron's Educational Series, Inc.)

 

Članstvo u umetničkim / naučnim organizacijama

Udruženje filmskih umetnika Srbije

 

 

           Goran Marković je rođen 24.8.1946. u Beogradu, od roditelja Olivere i Radeta, poznatih dramskih umetnika. Posle završene osnovne škole i gimnazije u svom rodnom gradu odlazi na studije u Prag, Čehoslovačka. Tamo od 1965-70, na poznatom Filmskom Fakultetu pri Univerzitetu Umetničkih Muza (FAMU),  studira, diplomira i magistrira filmsku režiju.

            Od 1976. godine počinje da se bavi pisanjem i režiranjem igranih filmova. Do sada ih je snimio petnaest, uglavnom po sopstvenim scenarijima, uključujući i tri televizijske serije.

            Od 1978. godine radi na FDU, gde je počeo kao asistent pripravnik kod profesora Radoša Novakovića. U toku svog rada na ovom fakultetu, bio je docent na predmetu Rad sa glumcima, zatim redovni profesor predmeta Filmska režija, da bi danas imao status profesora emeritusa. U jednom periodu je bio šef katedre odseka Filmske i televizijske režije kao i predsednik Saveta fakulteta.  1984. i 2018. godine gostuje kao predavač na Columbia University, New York.  Od 2010. do 2012. godine je gostujući profesor na Fakultetu Dramskih Umetnosti u Banskoj Bistrici, Slovačka. Od 2017. godine predaje predmet Poetike velikih reditelja na doktorskim studijama Akademije Umetnosti u Novom Sadu. Takođe je mentor doktorantima na ovom fakultetu.

            Do sada su u Francuskoj napravljene tri retrospektive filmova Gorana Markovića: u La Rošelu, 1986., u Monpeljeu 1988. i u Strazburu 1991. godine. Na velikoj retrospektivi Jugoslovenskog filma organizovanom u Centru Pompidu u Parizu 1987. godine, Goran Marković je bio predstavljen sa četiri filma. Retrospektive svih filmova ovog autora u 2002. godini napravio je međunarodni filmski festival u Roterdamu, Holandija, Kinoteka u Ljubljani, Slovenija i Kinoteka u Zagrebu, Hrvatska. 2008. godine prikazana je retrospektiva njegovih filmova u Kijevu, Ukrajina.

            Na Međunarodnom filmskom festivalu u Monpeljeu, Francuska, Goran Marković je 1991. godine bio predsednik međunarodnog žirija. 1995. godine član je međunarodnog žirija na internacionalnom festivalu u Solunu, Grčka, kao i 2009. godine na međunarodnom filmskom festivalu u Jerusalimu, Izrael. Godine 2013. član  je međunarodnog žirija na internacionalnom festivalu u Orenburgu, Rusija. Mnogo puta je bio član žirija filmskih i pozorišnih festivala u Jugoslaviji i Srbiji.

            Od 1986. godine počinje da režira u pozorištu i piše pozorišne komade. Napisao je jedanaest pozorišnih komada i režirao isto toliko predstava, što po svojim, to i po tuđim tekstovima. Nagrađen je Sterijinom nagradom za najbolji dramaski tekst "Turneja" na Sterijinom pozorju 1997. godine.

            Napisao je osam knjiga: tri romana, dve zbirke dnevničke proze, dve publicistička naslova i jednu zbirku drama.

            Dva puta je nagrađen godišnjom nagradom grada Beograda za oblast kinematografije, 1983. godine za film "Variola vera" i drugi put 2001. godine za film "Kordon".  Od  1986. godine. Godine 2012. odlikovan je francuskim ordenom Officier dans l’ordre des Arts et des Lettres. 2020. godine je nagrađen nagradom za životno delo od strane Udruženja filmskih umetnika Srbije.

 

E-pošta

goranmar@gmail.com