Mario Lukinović

Docent

Biografija

Katedra

Saradnik FDU

 

Predmeti

Autorsko pravo

 

Obrazovanje

Doktor pravnih nauka

 

Umetnička odnosno naučno-istraživačka oblast

Intelektualna svojina

 

Naučno-istraživački rad

Koautor je dve monografije i autor dva udžbenika Intelektualna svojina i Pravna informatika.

Objavio više od šezdeset naučnih radova u zemlji i inostranstvu (Kanada, Austrija, Ukrajina, Engleska, Indija...), Držao predavanja po pozivu u SAD (Pravni fakultet Univerziteta Vanderbilt, Nešvil, Tenesi) i Meksiku (Univerzreitet de Monterej), kao na Konferencijama u Austriji, Ukrajini, Srbiji...

 

Članstvo u umetničkim / naučnim organizacijama

Član Svetskog udruženja predavača i istraživača u oblasti intelektualne svojine ATRIP

 

Rođen u Beogradu 1972. godine. Diplomirao na Pravnom fakulteta Univerziteta u Beogradu. Specijalizirao, magistrirao i doktorirao na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu. Radio je u Zavodu za intelektualnu svojinu i bio pomoćnik direktora Zavoda za zaštitu prirode Srbije. Sada radi kao vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Union, a predaje i na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, kao i na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Predavao je i na Akademiji umetnosti u Beogradu.

Član Svetskog udruženja predavača i istraživača u oblasti intelektualne svojine ATRIP. Mentor u Naučno-tehnološkom parku Beograd i koordinator Pravne klinike za intelektualnu svojinu na Pravnom fakultetu Univerziteta Union. Osnivač i predsednik Nacionalnog udruženja eksperata životne sredine.

U toku dosadašnjeg naučnoistraživačkog rada, objavio je više od šezdeset naučnih radova u zemlji i inostranstvu (Kanada, Austrija, Ukrajina, Engleska, Indija...).

U oblasti intelektualne svojine usavršavao se na najprestižnijim svetskim akademijama u  Vašingtonu, Alikanteu, Ženevi i Minhenu.

Koautor je dve monografije i autor udžbenika Intelektualna svojina.

Dobitnik je više nagrada i plaketa za naučni, stručni i humanitarni rad. Starešina Odreda izviđača „Sveti Sava“ Ustanova za decu bez roditeljskog staranja.

Član je uređivačkog odbora časopisa Ecologica. Recezent je u više naučnih časopisa, a učestvovao je i na više naučnoistraživačkih projekata.

Delegat Republike Srbije na više međunarodnih konferencija i foruma.

 

E-pošta

mario.lukinovic@pravnifakultet.rs