Nikola Kokotović

Redovni profesor

Biografija

Diplomirao na Katedri za snimanje i dizajn zvuka Fakulteta dramskih umetnosti, 2003. godine.

 

Predaje na predmetima Snimanje i dizajn zvuka za film i televiziju i Audio uređaji i sistemi.

 

Aktivno učestvuje u radu fakulteta kao član raznih komisija i tela, mentor na preko 35 diplomskih radova.

 

Poslednjih godina recenzent stranih visokoškolskih diploma pri Ministarstvu prosvete.

 

Profesionalno se bavio zvukom na Televiziji Beograd od 1990 do 2004 godine na brojnim projektima svih redakcija, kao mikroman, snimatelj, mikser ili dizajner zvuka, a potom radi sinhronizacije nekoliko desetina serijala animiranih filmova različitih produkcija. Od 2009 godine se bavi snimanjem i dizajnom folija za igrane filmove stranih i domaćih produkcija, od kojih su mnogi nagrađivani na regionalnim i međunarodnim festivalima.

 

Važnije reference:

 

Zabavno dokumentarni serijal „Ipak se okreće“ – dizajn zvuka, od 1995. do 2000.

Igrana TV serija „Mansarda“ – dizajn zvuka, 2002.

Igrani film „Zajedničko putovanje“ – dizajn zvuka, 2003.

Dugometražni animirani film „Ledeno doba 2 - Otapanje“ – supervizor dizajna zvuka srpske verzije, 2005.

Dugometražni animirani film „Sezona lova“ – supervizor snimanja i montaže srpske verzije, 2006.

Igrani film „Besa“ – snimanje i montaža folija, 2009.

Igrani film „Los Viajes Del Viento (The wind jorneys)“ – snimanje i montaža folija, 2009.

Igrani film „Skellig: The owl man“ – snimanje i montaža folija, 2009.

Igrani film „Tormented“ – snimanje i montaža folija, 2009.

Igrani film „Gunesi Gordum (I saw the sun)“ – snimanje i montaža folija, 2009.

Igrani film „Valley of the wolves Gladio“ – snimanje i montaža folija, 2009.

Igrani film „Escaping Tel Aviv“ – snimanje i montaža folija, 2009.

Igrani film „Cristopher Roth“ – snimanje i montaža folija, 2010.

Igrani film „Prowl“ – snimanje i montaža folija, 2010.

Igrani film „Wolf“ – snimanje i montaža folija, 2010.

Igrana TV serija „Hidden“ – snimanje i dizajn folija, 2011.

Igrani film „Deadly code“ – snimanje i dizajn folija, 2013.

Igrani film „A farewell to fools“ – snimanje i dizajn folija, 2013.

Igrani film „Bulgarian rhapsody“ – snimanje i dizajn folija, 2014.

Igrani film „Next to her“ – snimanje i dizajn folija, 2014.

Igrani film „The human centipede III (Final sequence)“ – snimanje i dizajn folija, 2015.

Igrani film „Memleket (Homeland)“ – snimanje i dizajn folija, 2015.

Igrani film „My fathers wings“ – snimanje i dizajn folija, 2016.

Igrana TV serija „Betulot (Mermaids)“ – snimanje i dizajn folija, 2016. i 2017.

Igrana TV serija „Juda“ – snimanje i dizajn folija, 2017.

Kratki igrani film „Skin“ – snimanje i dizajn folija, 2017.

Igrani film „Zaspanka za vojnike“ – snimanje i dizajn folija, 2018.

Igrani film „Kralj Petar Prvi“ – snimanje i dizajn folija, 2018.