Upis studenata - Master studije uz rad

UPIS STUDENATA U PRVU GODINU

MASTER AKADEMSKIH STUDIJA UZ RAD

obaviće se  u ponedeljak i utorak

19. i 20. oktobra 2020. godine

u vremenu od 11 do 14 časova

u sekretarijatu FDUsoba 70.

 

DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS

 

- izvod iz matične knjige rođenih

- overena fotokopija diplome za studente koji imaju diplomu ili overena fotokopija uverenja o završenim osnovnim akademskim studijama za studente koji još nemaju izdatu diplomu

- 1 fotografija formata 3,5cm x 4,5cm (za indeks)

- 1 fotografija formata 9cm x13cm (za dosije)

- indeks (dobija se na Fakultetu)

- 2 obrasaca  šv – 20  (dobija se na Fakultetu)

 

- dokaz o uplati od 4.000,00 dinara uplatiti na:

žiro račun Fakulteta:  840-1612666-05

(svrha uplate: upis godine)

                   poziv na broj: 09-07029799-17

 

za STUDENTE UZ RAD

uplata školarine u iznosu od:

 

studijski program

visina škorine za studente

  • državljane Republike Srbije

visina školrine za strane državljane iz susednih zemalja*

visina škorine za strane državljane

 

Dramske i audiovizuelne umetnosti

 

modul - Filmska i televizijska produkcija

220.000,00 dinara

330.000,00 dinara

440.000,00 dinara

Menadžment kulture i medija

180.000,00 dinara

270.000,00 dinara

360.000,00 dinara

Teorija dramskih umetnosti i medija

180.000,00 dinara

270.000,00 dinara

360.000,00 dinara

 

* Susedne zemalje: (Republika Mađarska, Rumunija, Republika Bugarska, Republika Severna Makedonija, Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Hrvatska i Crna Gora)

 

Uplatu školarine izvršiti na žiro račun Fakulteta:

840-1612666-05

 (svrha uplate: školarina za master studije)

poziv na broj: 54-07029799-02)

Studenti na upisu mogu da predaju i molbe za plaćanje školarine na više rata.