Izveštaj Radne grupe "FDU protiv nasilja"

U skladu sa preuzetim obavezama, Radna grupa u okviru platforme "FDU protiv nasilja" dostavlja u nastavku izveštaj o pristiglim i obrađenim prijavama. 

Podsećamo da je grupa formirana na inicijativu Studentskog parlamenta Fakulteta dramskih umetnosti, sa namerom da se otvori direktna komunikacija sa studentima i studentkinjama koji su, na bilo koji način, izloženi seksualnom uznemiravanju, zlostavljanju, kao i drugim oblicima ugrožavanja i nedozvoljenog ponašanja u okviru obrazovnog procesa. Zahvaljujemo se svim studentima i studentkinjama koji su odlučili da prijave svoja iskustva i molimo za strpljenje kako bi se svaki pojedinačni slučaj obradio u skladu sa postojećim procedurama i propisima FDU i UU. Samo na taj način dalji rad platforme, ali i svaki pojedinačni učesnik/ca ovog procesa, mogu biti adekvatno zaštićeni, u postupcima koji su lišeni bilo kakve zloupotrebe i manipulacije.

Takođe, još jednom apelujemo na medije da o pitanjima vezanim za seksualno uznemiravanje i zlostavljanje izveštavaju profesionalno, balansirano i objektivno, štiteći žrtve i ugrožene. Molimo medije i da adrese platforme "FDU protiv nasilja" ne koriste za upite o pojedinačnim slučajevima - platforma je kanal namenjen isključivo komunikaciji sa studentkinjama i studentima, kao i alumnijima koji osećaju potrebu da nam se obrate za podršku, savet i pomoć.

 

IZVEŠTAJ RADNE GRUPE FDU - PROTIV NASILJA

o prijavljenim slučajevima uznemiravanja i neprihvatljivog ponašanja nastavnog osoblja FDU

 

U periodu od 21. januara 2020. do 17. februara 2021. godine primljeno je 12 prijava, putem e-formulara podeljenog sa studentima, kao i putem elektronske pošte na adresu Radne grupe protivnasilja@fdu.bg.ac.rs ili upućene direktno određenim članicama odnosno članovima Radne grupe. 

 

Devet (9) prijava se odnosi na seksualno uznemiravanje različitog stepena. 

Tri (3) prijave se odnose na vređanje, omalovažavanje i ismevanje studenata/kinja. 

Prijavljeno je ukupno šest (6) osoba, od toga se na jednu osobu odnosi pet prijava, na dve osobe se odnose po dve prijave, a na tri osobe po jedna prijava. 

 

Prijavu za jednu osobu prosleđujemo nadležnim organima fakulteta na dalje procesuiranje, a za ostale prijave je u toku prikupljanje informacija. 

 

Kvalitativna analiza svih prijavljenih slučajeva seksualnog uznemiravanja i neprihvatljivih praksi u nastavi biće dostupna Dekanu u zasebnim izveštajima. 

 

Članice i članovi Radne grupe FDU - Protiv nasilja

 

Biljana Srbljanović, redovna profesorka 

Srdan Golubović, redovni profesor 

dr Ana Martinoli, redovna profesorka i prodekanka FDU 

dr Irena Ristić, vanredna profesorka 

Stefan Ivančić, docent 

Andrea Pjević, sudentkinja-prodekanka 

Jovana Jankov, članica Studentskog parlamenta 

Nemanja Obrenović, član Studentskog parlamenta

Slike

  • /uploads/attachment/vest/372/FDU_u_boji_verzija_3.jpg