Izveštaj Komisije - mr Vanja Šibalić

O B A V E Š T E Nj E

 

 

Na osnovu člana 161. stav 6. Statuta Fakulteta dramskih umetnosti stavlja se na uvid javnosti Izveštaj Komisije za pripremu izveštaja o prijavljenim kandidatima za radno mesto nastavnika u zvanju od docenta do vanrednog profesora za umetničku oblast Filmska i televizijska produkcija – nastavni predmet Televizijska produkcija.

 

Izveštaj Komisije stavlja se na uvid javnosti 15 dana na sajtu Fakulteta dramskih umetnosti.

 

 

 

Beograd, 14. januara 2021. godine