Izveštaj Komisije - Strahinja Madžarević

O B A V E Š T E Nj E

 

 

Na osnovu člana 161. stav 6. Statuta Fakulteta dramskih umetnosti stavlja se na uvid javnosti Izveštaj Komisije za pripremu izveštaja o prijavljenim kandidatima za radno mesto saradnika u zvanju asistenta za umetničku oblast Dramaturgija – nastavni predmet Filmska i televizijska dramaturgija.

 

Izveštaj Komisije stavlja se na uvid javnosti 15 dana na sajtu Fakulteta dramskih umetnosti.

 

 

 

Beograd, 30. mart 2021. godine