Izveštaj Komisije - Vladimir Barać

O B A V E Š T E Nj E

 

 

Na osnovu člana 161. stav 6. Statuta Fakulteta dramskih umetnosti stavlja se na uvid javnosti Izveštaj Komisije za pripremu izveštaja o prijavljenim kandidatima za radno mesto saradnika u zvanju viši stručni saradnik za umetničku oblast Gluma – nastavni predmet Scenska akrobatika.

 

Izveštaj Komisije stavlja se na uvid javnosti 15 dana na sajtu Fakulteta dramskih umetnosti.

 

 

 

Beograd, 24. mart 2021. godine