Akreditovan je studijski program Vizuelni efekti, animacija i gejm art

Uz podršku kabineta predsednice Vlade Republike Srbije i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja akreditovan je novi studijski program Vizuelni efekti, animacija i gejm art, na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Do kraja maja se očekuje raspisivanje konkursa za prijemni ispit koji će se održati u junu, a upis prve generacije studenta se očekuje u julu 2022.

Novi studijski program je osmišljen kao program četvorogodišnjih studija sa obimom od 240 ESPB u okviru kojeg će se studenti osposobljavati za stvaranje u oblasti animacije, vizuelnih efekata, video igara i interaktivnih medija.

Program je koncipiran tako da na prvoj godini svi studenti zajedno pohađaju nastavu upoznajući se sa razvojem sve tri oblasti ka kojima je program usmeren (animacija, vizuelni efekti i gejm art), stvaranjem u programima za dvodimenzionalno i trodimenzionalno generisanje kompjuterske slike, kao i osnovama dramskih i likovnih umetnosti.
U drugoj godini, studenti se usmeravaju i na osnovu svojih afiniteta opredeljuju za modul Vizuelni efekti, modul Animacija ili modul Gejm art. U okviru studija na modulima, studenti imaju predavanja usko vezana za svaku od tih specijalizovanih oblasti, ali imaju i zajednička obavezna predavanja iz oblasti dramskih i primenjenih umetnosti.
Treća godina predstavlja nastavak studija po modulima, uče se napredne tehnike i najsavremenije metode stvaranja u odabranoj oblasti.
U četvrtoj godini studenti realizuju složen zajednički rad pod mentorstvom profesora, tako što u timu preuzimaju uloge karakteristične za oblast svog modula. U toku poslednje godine studenti se uče timskom radu, organizaciji posla, plasmanu proizvoda kao i etičkim principima ponašanja u struci.

Nastao je u saradnji sa privredom i uz podršku najeminentnijih stručnjaka i kompanija od kojih je kompanija 3lateral strateški partner Fakulteta, a podršku su pružile i mnoge druge komapnije (Nordeus, Mad Head Games, Take One, Digital Kraft,...). Kompanija EPIC Games, koja je vodeća svetska kompanija u oblasti interktivnih umetnosti i 3d tehnologija (Unreal Engine), je prepoznala kvalitet i razvojni potencijal Fakulteta dramskih umetnosti i odlučila da Fakultetu dodeli prestižni EPIC MegaGrants za razvoj novog studijskog programa iz oblasti animacije, vizuelnih efekata, gejm arta.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/658/FDU_u_boji_verzija_3.jpg