Зборник радова ФДУ 1

ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ Иститут за позориште, филм, радио и телевизију Београд

УРЕДНИШТВО: др Петар Марјановић. ред. проф.( главни уредник ), др Милена Драгићевић-Шешић. ред. проф ( одговорни уредник ), др Маја Волк-Живковић. доцент, др Владимир Јевтовић, ред.проф., др Александра Јовићевић, доцент., Светкозар Рапајић, ред. проф., Јован Христић, ред.проф.

ЗБОРНИК РАДОВА ФАКУЛТЕТА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ
Излази једанпут годишње

Издавач: Факултет драмских уметности, Институт за позориште, филм, радио и телевизију, Београд, Булевар Уметности 20

ANTHOLOGY OF ESSAYS BY FACULTY OF DRAMATIC ARTS
Published annually

Editors: dr Petar Marjanović, dr Milena Dragićević-Šešič

За издавача: др Љиљана Мркић-Поповић

Ликовно решење корица: Славица Драгосавац

Технички уредници: мр sci  Милан Ђорђевић и Драган Колунџија

Секретари уредништва: Вања Шибалић и Татијана Рап

Превод резимеа на енглески језик: др Љиљана Богоев-Седлар

Штампано у 500 примера

Штампа: АБ штампарија, Београд

 Министаство за науку и технологију Републике Србије учестовавло је у финансирању штампања Зборника

ЗБОРНИК РАДОВА ФАКУЛТЕТА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ 1

 

САДРЖАЈ

ТЕАТРОЛОГИЈА

Драматургија

Joван Христић - ТРАГЕДИЈЕ И ТЕОРИЈЕ ТРАГЕДИЈЕ

Небојша Ромчевић - АНАЛИЗА ЛИКА У МОДЕРНОЈ ТЕАТРОЛОГИЈИ

Дубравка Кнежевић - БЕЛЕШКЕ О ШЕКСПИРУ (ФРАГМЕНТИ У ,,МАКБЕТУ'', ОРКЕСТРАЦИЈА ФРАГМЕНАТА)

Весна Језеркић - КАКО СУ СЕ ВОЛЕЛИ МАКБЕТ И ЛЕДИ МАКБЕТ

Радован Кнежевић - ,,ТИХИ АНЂЕО'' У ДРАМИ ,,ТРИ СЕСТРЕ'' А. П. ЧЕХОВА

 

Историја позоришта и драме

Петар Марјановић - ПОЗОРИШТЕ У СРБА (XIII_XX ВЕК) ПРИСТУП

Бошко Милин - ВИШЕ ОД СТАРИХ ФОТОГРАФИЈА БЕОГРАДА (МИЛИВОЈ СТ. ПРЕДИЋ - ,,ГОЛГОТА'')

Иван Меденица - КО ЈЕ УБИО МАЈКУ ЈУГОВИЋА (ИСКУШАВАЊА ЈЕДНЕ ТЕАТРОЛОШКЕ МЕТОДЕ НА ПРИМЕРУ АНАЛИЗЕ ДРАМЕ ,,БАНОВИЋ СТРАХИВА'' БОРИСЛАВА МИХАЈИЛОВИЋА МИХИЗА И ИСТОИМЕНЕ ПРЕДСТАВЕ БУДВА ГРАД ТЕАТАР У ПЕЖИЈИ НИКИТЕ МИЛИВОЈЕВИЋА)

Петар Марјановић_НОСТАЛГИЧНИ ОСВЕТНИК С ПЕРИФЕРИЈЕ ГРАДА (ДРАГОСЛАВ МИХАИЛОВИЋ ,,КАД СУ ЦВЕТАЛЕ ТИКВЕ'')

 

Режија

Егон Савин - ,,ЛАЖА И ПАРАЛАЖА'' ЈОВАНА СТ. ПОПОВИЋА (I -ТЕМА; ЛИКОВИ И СТИЛ, II - АКЦИЈА И ЕМОЦИЈА)

Огњенка Милићевић - ОТВОРЕНИ ,,СИСТЕМ''

Ивана Вујић - ТЕКСТ И ПОДТЕКСТ У ВЕЛИКИМ РЕДИТЕЉСКИМ СИСТЕМИМА XX ВЕКА (СТАНИСЛАВСКИ, БРЕХТ, ГРОТОВСКИ, КА ПОДТЕКСТУ 1997)

Александра Јовићевић - ПОСЛЕДЊА ПОЗОРИШНА РЕЖИЈА ОРСОНА ВЕЛСА  - ,,НОСОРОГ'' ЕЖЕНА ЈОНЕСКУА

 

Глума

Светозар Рапајић - ДЕЧИЈА ИГРА - ЗАЧЕТАК ДРАМСКЕ ИГРЕ

Владимир Јевтовић_ПОЗОРИШНА ПУБЛИКА - СВЕДОК ИЛИ САУЧЕСНИК

Марина Марковић - ГЛУМАЦ И ГЛАС (ПРИЛОЗИ)

 

Теорија позоришта и позориште XXI века

Александра Јовићевић - ПОЗОРИШТЕ НА ПРАГУ НОВОГ МИЛЕНИЈУМА - ИЗМЕЂУ СЕЋАЊА НА АВАНГАРДУ И НОВЕ ПЕРЦЕПЦИЈЕ

Ненад Прокић - МАГИЧНИ TIME-OUT

 

Филмологија

Теорија филма

Петрит Имами - ПОЕТИКА ФИЛМСКОГ НАСЛОВА

Маја Волк-Живковић - СРПСКИ ДРАМАТИЧАРИ И ФИЛМ

Невена Даковић - ПРИЧА, СЕЋАЊА И ИСТОРИЈА (ЕМИР КУСТУРИЦА - ,,ПОДЗЕМЉЕ'')

 

Историја кинематографије

Дејан Косановић - КО ЈЕ БИО ANGELO CURIEL (ПОВОДОМ СТОГОДИШЊИЦЕ ПРВЕ ФИЛМСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ У САРАЈЕВУ)

Мирослав Савковић - ЦЕНЗУРА КИНЕМАТОГРАФИЈЕ У СРБИЈИ 1941-1944

Раденко Ранковић - НОВИ БИОСКОПСКИ ГЛЕДАОЦИ (СТРУКТУРА БИОСКОПСКИХ ГЛЕДАЛАЦА У БЕОГРАДУ НА ПРОЈЕКЦИЈАМА ОД 22,30)

 

ТЕОРИЈЕ МАСОВНИХ МЕДИЈА

Радио

Мирјана Николић - ОД ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИХ РАДИО ПРОГРАМА ДО ПРВЕ КОМЕРЦИЈАЛНЕ РАДИО СТАНИЦЕ У СЈЕДИЊЕНИМ АМЕРИЧКИМ ДРЖАВАМА

Никола Маричић - МЕНАЏМЕНТ И РАДИО

Милена Драгићевић-Шешић - Б 92 - УРБАНИ РАДИО - ПОЛИТИКА, АЛТЕРНАТИВА, РОК... (I ДЕО - ИСТОРИЈА БУРНИХ ВРЕМЕНА, 1990-1993)

 

Телевизија

Марко Бабац - НОВО ЛИЦЕ ТЕЛЕВИЗИЈЕ (СПЕЦИФИЧНОСТ ПРОУЧАВАЊА ТЕЛЕВИЗИЈЕ)

Горан Пековић - ТЕЛЕШОП ПРОТИВ ТЕЛЕНОВЕЛЕ - ,,ВИЂЕНО НА ТЕЛЕВИЗИЈИ''

 

ЕСТЕТИКА И ТЕОРИЈА КУЛТУРЕ

Радослав Ђокић - Типови симбола и процес симболизације

Дивна Вуксановић - Барокна теорија алегорије Валтера Бењамина

Тијана Мандић - ПСИХОТЕРАПЕУТ КАО МЕТАФОРА НА ФИЛМУ

Љиљана Богоева Седлар - АПОКАЛИПСА ДАНАС - ЧЕХОВ, БАРКЕР, КУСТУРИЦА

Милена Драгићевић-Шешић - ГРАНИЦЕ И КАРТЕ - ОДГОВОР УМЕТНИКА ДУХУ ВРЕМЕНА