Зборник радова ФДУ 22

 

ЗБОРНИК РАДОВА ФАКУЛТЕТА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ 22

УРЕДНИШТВО / EDITORIAL BOARD: др Мирјана Николић, ред. проф. (главни уредник); Светозар Рапајић, професор емеритус (одговорни уредник); др Невена Даковић, ред. проф; др Дивна Вуксановић, ред. проф; др Иван Меденица, доцент; др Александар Јанковић, доцент; др Бошко Милин, ванр. проф; др Ениса Успенски, доцент; др Дубравка Валић Недељковић (спољни члан), др Зоран Милутиновић (спољни члан), др Весна Перић (спољни члан).

ИЗ ИНОСТРАНСТВА / INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD: Маргарет Таси (Margaret Tasi) – Румунија; Масимо Навоне (Massimo Navone) – Италија; Снежина Танковска (Snejina Tankovska) – Бугарска; Бетина Тури Остхајм (Bettina Turi Ostheim) – Аустрија; Јожица Авбељ (Jožica Avbelj) – Словенија; Мимо Драшковић (Mimo Drašković) – Црна Гора, Мартин Панчевски (Martin Pančevski) – Македонија; Беатрис Кобоу (Beatrice Kobow) – Немачка.

АДРЕСА РЕДАКЦИЈЕ: Факултет драмских уметности, Институт за позориште, филм, радио и телевизију, Београд, Булевар уметности 20.

ADRESS OF THE EDITORIAL BOARD: FACULTY OD DRAMATIC ARTS, Institute of Theatre, Film, Radio and Television, Belgrade, Bulevar umetnosti 20.

е-пошта: institutfdu@yahoo.com

Издавач: Факултет драмских уметности у Београду, Институт за позориште, филм, радио и телевизију

За издавача: Проф. мр Зоран Поповић, декан ФДУ

Лектор: Драгана Китановић, Биљана Митровић

Дизајн корица: Ксенија Марковић

Припрема и штампа: office@cigoja.com
www.chigoja.co.rs

Тираж: 300 примерака

Издавање Зборника радова ФДУ 22 помогло је Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

 

ЗБОРНИК РАДОВА ФАКУЛТЕТА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ 22

 

САДРЖАЈ

I
СТУДИЈЕ ПОЗОРИШТА

Radoslav Lazić, Slavenko Saletović - SAVREMENA DRAMSKA REŽIJA – REŽIJA DRAMSKE PREDSTAVE

Vlatko Ilić - SAVREMENO POZORIŠTE I NASLEĐE DVADESETOG VEKA

Maja Verdonik - ELEMENTI FOLKLORNOG KAZALIŠTA U SUVREMENOJ LUTKARSKOJ PREDSTAVI

 

II
СТУДИЈЕ ФИЛМА И МЕДИЈА

Vesna Perić - POSTMODERN ROMANCE - REPETITION OF ENCOUNTERS AS A MATER STUDIORUM OF A LOVE CASE

Saša Markuš - PARODIJA I POSTMODERNIZAM NA FILMU

Milica Konstantinović - JUGOSLOVENSKI MJUZIKL GRAĐENJE NACIJE

Dragan Veselinović - NOVI JEZIK FILMA

Divna Vuksanović - INTERNET I NOVE MOGUĆNOSTI DRUŠTVENIH PROMENA

Мирко Стојковић - ВИДЕО ИГРЕ НА ПРЕНОСИВИМ УРЕЂАЈИМА

Aleksandra Milovanović - MODEL NARACIJE U SAVREMENIM TELEVIZIJSKIM SERIJAMA I SERIJALIMA


III
ИВО АНДРИЋ: ПОЗОРИШТЕ, ФИЛМ, ТЕЛЕВИЗИЈА

Nevena Daković - ADAPTACIJA I NARACIJA - NARATORSKI GLAS I PRIPOVEDANJE BOSNE

Melina Pota Koljević - DRAMATIZACIJA ANDRIĆEVIH DELA NA FILMU I RADIJU -  PITANJE VERNOSTI

Бошко Милин - АНДРИЋЕВ „БИФЕ ТИТАНИК“ КАО ФИЛМСКИ И ПОЗОРИШНИ НАРАТИВ

Vesna Perić - ANIKINO VREME I MENTIN PROSTOR - BAHTINOVI POJMOVI HRONOTOP I HRONOTOP SUSRETA U ANDRIĆEVOJ PROZI I FILMSKIM ADAPTACIJAMA

 

IV
СТУДИЈЕ КУЛТУРЕ

Irena Ristić, Tijana Mandić, Bojana Škorc - MOŽEMO LI MI VIŠE OD MENE

Maja Ristić - MENADŽMENT POZORIŠTA - RACIONALNI I IRACIONALNI PRINCIP U ODLUČIVANJU

Maja Volk - KAKO DA BUDEMO KREATIVNI

 

V
SUPPLEMENTS

Немања Савковић - ПЕДАГОШКИ РАД ПРОФЕСОРА ПРЕДРАГА БАЈЧЕТИЋА

Nina Mihaljinac - „BALKANSKA“ ILI „EVROPSKA“ SRBIJA - STARO PITANJE U NOVOM KONTEKSTU

Ана Стојановић - РАЗВОЈ АПСТРАКТНИХ ВРЕДНОСТИ ИЛИ ПРОДУКЦИЈA КОНКРЕТНИХ САДРЖАЈА – СТРАТЕШКА ДИЛЕМА КУЛТУРНЕ ПОЛИТИКЕ У СРБИЈИ