Зборник радова ФДУ 31

 

ЗБОРНИК РАДОВА ФАКУЛТЕТА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ 31

УРЕДНИШТВО / EDITORIAL BOARD: др Мирјана Николић, ред. проф. (главни уредник); Светозар Рапајић, професор емеритус (одговорни уредник); др Невена Даковић, ред. проф; др Дивна Вуксановић, ред. проф; др Иван Меденица, ред. проф; др Александар Јанковић, ванр. проф; мр Бошко Милин, ред. проф; др Ениса Успенски, ванр. проф. Спољни чланови: др Дубравка Валић Недељковић, ред. проф, Филозофски факултет у Новом Саду; др Весна Перић, уредник Драмског програма Радио Београда.

УРЕДНИШТВО ИЗ ИНОСТРАНСТВА / INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD: проф. др Јожица Авбељ (Jožica Avbelj), Академија за позориште, радио, филм и телевизију Универзитета у Љубљани, Словенија; проф. др Беатрис Кобоу (Beatrice Kobow), Универзитет у Лајпцигу, Немачка; мр Јанко Љумовић, Факултет драмских уметности Цетиње, Црна Гора; проф. др Зоран Милутиновић, Универзитетски колеџ Лондон, Велика Британија; Масимо Навоне (Massimo Navone), директор позоришне академије „Паоло Граси”, Милано, Италија; др Бетина Тури Остхајм (Bettina Turi Ostheim), Кoнзер- ваторијум – Универзитет у Бечу, Аустрија; Мартин Панчевски (Мартин Панчевски), Факултет драмских уметности, Скопље, Македонија; проф. др Снежина Танковска (Snejina Tankovska), Национална академија позоришне и филмске уметности, Софија, Бугарска; проф. др Маргарет Таси (Margaret Tasi), Западни универзитет Темишвар, Румунија.

СЕКРЕТАР РЕДАКЦИЈЕ: мр Александра Протулипац

АДРЕСА РЕДАКЦИЈЕ: Факултет драмских уметности, Институт за позориште, филм, радио и телевизију, Београд, Булевар уметности 20

ADRESS OF THE EDITORIAL BOARD: Faculty of Dramatic Arts, Institute of Theatre, Film, Radio and Television, Belgrade, Bulevar umetnosti 20

e-mail: institutfdu@yahoo.com

Издавач: Факултет драмских уметности, Београд, Институт за позориште, филм, радио и телевизију

За издавача: Проф. Милош Павловић, декан Факултета драмских уметности

Превод резимеа: мр Драгана Китановић и аутори

Лектори: мр Драгана Китановић, Биљана Митровић

Коректори: мр Александра Протулипац, Биљана Митровић

Ликовно решење корица: Урош Ранковић

Припрема и штампа: office@cigoja.com
www.chigoja.co.rs

Тираж: 300 примерака

Издавање Зборникa радова ФДУ 31 помогло је Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

 

ЗБОРНИК РАДОВА ФАКУЛТЕТА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ 31

 

САДРЖАЈ

I
СТУДИЈЕ позоришта и извођења

Бранко Брђанин - ДЈЕЛО В. ШЕКСПИРА КАО ИНСПИРАЦИЈА СРПСКИМ ПЈЕСНИЦИМА 20. ВИЈЕКА (И. В. ЛАЛИЋ, С. РАИЧКОВИЋ, М. ДАНОЈЛИЋ)

Dimitra Kizlari - STAGING THE ANCIENT: INTERNATIONAL THEATRE FESTIVALS IN GREECE

Boris Petrović - MITSKI NARATIV I TRANSMEDIJSKI KARAKTER ŠEKSPIROVOG OPUSA

Светозар Рапајић - PRIMA LA MUSICA E POI LE PAROLE

Irena Ristić - USPON I PAD POZORIŠTA ZAJEDNICE

Maja Ristić - ŠEKSPIR FESTIVAL: PROŽIMANJE, UČITAVANJE, IŠČITAVANJE

 

II
СТУДИЈЕ КУЛТУРЕ

Divna Vuksanović - HOMO LUDENS ILI STRAST KA SLOBODI

Весна Ђукић - ПОЛИТИЧКИ МИТ VS ПРАВОСЛАВНА КУЛТУРА: ФОРМАТИРАЊЕ ДИСОНАНТНИХ НАРАТИВА О НЕБЕСКОЈ СРБИЈИ

Бранислав Пантовић, Нина Аксић - ИНСТРУМЕНТАЛИЗАЦИЈА ИНСТИТУЦИЈА КУЛТУРЕ У МЕЂУНАРОДНОМ АМБИЈЕНТУ НА ПРИМЕРУ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ (ПАРИЗ) И ТУРСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА „ЈУНУС ЕМРЕ” (НОВИ ПАЗАР)

Ljiljana Rogač Mijatović - Za prijateljstvo i solidarnost: politike i značenja međunarodnog dečjeg festivala „Radost Evrope”

 

III
ПРИКАЗИ

Svetislav Jovanov: Sazrevanje Teatrologije: Prikaz knjige Ivana Medenice: tragedija inicijacije ili nepostojani princ, institut za pozorište, film, radio i televiziju Fdu/ Clio, 2016

Vera Mevorah: Prikaz knjige Eskala cija U Holokaust: od streljačkih vodova do gasnog kamiona koncentracionog logora na sajmištu – dve odlučujuće faze holokausta u srbiji (ur. Vjeran Pavlaković), Istorijski arhiv Beograda, 2017.