Зборник радова ФДУ 18

OBRAZOVANJE, Umet­nost i mediji u procesu evropskih integracija 2
Zbor­nik ra­dova Fakulteta dramskih umetnosti

Ured­ni­ci: Dr Nevena Da­ković, Dr Mir­ja­na Nikolić

Recenzenti: Dr Vesna Mikić, Dr Miodrag Šuva­ković

Tekstovi u ovom Zborniku nastali su u okviru rada na naučnom projektu Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Sr bije, br. 149004 „Umetnost i mediji u funkciji evropskih integracija: Sr bija 2000–2010“.

Izdavač: Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu Institut za pozorište, film, radio i televiziju

Za izdavača: Pr of. mr Zoran Popović, dekan FDU

Lektor: mr Nina Savčić

Dizajn korica: Bojana Romić

Priprema i štampa:office@cigoja.com
www.chigoja.co.rs

Tiraž: 500 primeraka

 

ЗБОРНИК РАДОВА ФАКУЛТЕТА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ 18

 

САДРЖАЈ

Nevena Daković, Mirjana Nikolić - UVOD

Milena Dragićević-Šešić, Sanjin Dragojević - STANJE I PERSPEKTIVE RAZVOJA KAPACITETA ZA INTERKULTURALNI DIJALOG U EVROPI (OKVIR ZA EVROPSKI PROGRAM INTERKULTURALNOG DIJALOGA)

Aleksandar Brkić - INTERKULTURALNI DIJALOG KROZ AKTERE, STRATEGIJE I PROGRAME STUDIJA SLUČAJA - UJEDINJENO KRALJEVSTVO VELIKE BRITANIJE I SEVERNE IRSKE, ITALIJA, MAKEDONIJA I SRBIJA

Весна Ђукић - ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И РАЗВОЈНЕ МОГУЋНОСТИ КУЛТУРНЕ ПОЛИТИКЕ У СРБИЈИ

Nevena Daković - SRPSKI FILM - TEORIJA I PRAKSA - 1990-2009 - BALKANIZACIJA, TRANZICIJA, EU INTEGRACIJE

Mirjana Nikolić - SRPSKI MEDIJSKI PEJZAŽ DESET GODINA POSLE - DRAMA UTOPIJE I DISTOPIJE

Ana Tasić - SAVREMENA SRPSKA DRAMA NA EVROPSKIM SCENAMA - RECEPCIJA SLIKE SRPSKOG DRUŠTVA

Aleksandar Janković - MIZANTROPIJA KAO FILMSKI RECIDIV TRANZICIJE

Bojana Romić - ANALIZA SADRŽAJA U INOSTRANIM ELEKTRONSKIM ČASOPISIMA I NJIHOV UTICAJ NA PORAST PRETRAGE NA GOOGLE PRETRAŽIVAČU - STUDIJA SLUČAJA - SRBIJA 2004-2009

Ljiljana Rogač - IMIDŽ DRBIJE NA PUTU KA EVROPI - DESET GODINA KASNIJE

Nataša Milović - KREATIVNO KORIŠĆENJE DRAMSKOG TEKSTA U OBRAZOVANJU