Зборник радова ФДУ 3

FAKULTET DRAMSKIH UMETNOSTI Institut za pozorište, film, radio i televiziju Beograd

UREDNIŠTVO/EDITORIAL: dr Milena Dragićević-Šešič, red. prof. (glavni urednik), dr Aleksandra Jovićević, vanr. prof. (odgovorni urednik), dr Petar Marjanović, red. prof., Jovan Hristić, red. prof., Svetozar Rapajić, red. prof., dr Nevena Daković, docent

ZBORNIK RADOVA FAKULTETA DRAMSKIH UMETNOSTI
Izlazi jedanput godišnje

Izdavač: Fakultet dramskih umetnosti, Institut za pozorište, film, radio i televiziju, Beograd, Bulevar Umetnosti

ANTHOLOGY OF ESSAYS BY THE FACULTY OF DRAMATIC ARTS
Published annually

Publisher: Faculty of Dramatic Arts, Institute of Theatre, Film, Radio and Television, Belgrade, Bulevar Umetnosti 20

Editors: dr Milena Dragićević Šešić, dr Aleksandar Jovićević

Za izdavača: dr Liljana Mrkić Popović

Likovno rešenje korica: Slavica Dragosavac

Tehnički urednici: mr Milan Đorđević, mr Svetozar Stankić

Sekretari uredništva: Gordana  Ljubić Savin

Lektor za engleski jezik: dr Liljana Bogoeva Sedlar

Lektori: Milica Aničić

Štampano u 500 primeraka

Štampa:ŽELIND, preduzeće za železničku izdavačku-novinsku delatnost D.O.O Beograd

Štampanje ovog Zbornika omogućilo je Ministarstvo prosvete Republike Srbije

 

ЗБОРНИК РАДОВА ФАКУЛТЕТА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ 3

 

САДРЖАЈ

ТЕАТРОЛОГИЈА

Историја југословенске драме и позоришта

Boško Milin - PET RANIH ESEJA JOSIPA KULUNDŽIĆA

Josip Kulundžić - AUTOBIOGRAFIJA - CIRKUS RAJNHARDT - AKCIJE, AKCIJE! - PROTIV PIRANDELA - ''KRV I MESO'' NA POZORNICI

Svetozar Rapajić - MASKA KAVALJERA S RUŽOM

Petar Marjanović - ''PUTUJUĆE POZORIŠTE ŠOPALOVIĆ'' LJUBOMIRA SIMOVIĆA - NAJBOLJE DELO SRPSKE DRAMSKE KNJIŽEVNOSTI XX STOLEĆA

Radivoje Dinulović - AMBIJENTALNE POZORNICE BITEF-A - TRI DECENIJE ISTRAŽIVANJA ARHITEKTONSKIH SCENSKIH PROSTORA U BEOGRADU

 

Историја светске драме и поторишта

Divna Vuksanović - TEATAR SKRIVENOG BOGA

Ivan Medenica - NIVOI FRAGMENTARNOSTI KAO INDICIJA ZNAČENJA U ''VOJCEKU'' GEORGA BIHNERA

Ognjenka Milićević - REDITELJSKA LABORATORIJA V. E. MEJERHOLJDA - N. V. GOGOLJ - ''REVIZOR''

Aleksandra Jovićević - POZORIŠTE BI SE ZALJULJALO - BERTOLT BREHT I ORSON VELS

Nebojša Romčević - NIVOI SPOZNAJE DRAMSKIH LIKOVA I PUBLIKE

 

Глума и говор

LJiljana Mrkić Popović - PRISTUP UMETNIČKOM GOVORNOM OBLIKOVANJU

 

ФИЛМОЛОГИЈА

Dušan Stojanović - FILMSKI MEDIJ - TEZE O SAVREMENOM UPOZNAVANJU FILMSKOG MEDIJA

Dejan Kosanović - UBISTVO SRPSKE KRALJEVSKE PORODICE - JEDAN PATEOV FILM IZ 1903. GODINE

Radenko S. Ranković - JUGOSLOVENSKA KINEMATOGRAFIJA NA MEĐUNARODNIM FILMSKIM FESTIVALIMA - KAKO SMO POČELI

Petrit Imami - FILMSKA ŠPICA

Andrija Dimitrijević - RAZGAŽENE CIPELE

Ivana Kronja - RABLEOVSKI DUH U NOVIJEM STVARALAŠTVU BIGASA LUNE

Nevena Daković - POCEPANA ZAVESA - HIČKOK IZA GVOZDENE ZAVESE

 

ТЕОРИЈА МАСОВНИХ МЕДИЈА

Радио и телезија

Nikola Maričić - PLANIRANJE OSNIVANJA ILI REKONSTRUKCIJE LOKALNOG RADIJA U SRBIJI

Mirjana Nikolić - LOKALNI KOMERCIJALNI RADIO U ŠVAJCARSKOG - LOKALNI RADIO - EVROPSKA ISKUSTVA

Marina Marković - GLASOVNE TRANSFORMACIJE U ELEKTRONSKIM MEDIJIMA

Goran Peković - OSNIVANJE PRVE PRIVATNE TV MREŽE U JUGOSLAVIJI

 

КУЛТУРНА ПОЛИТИКА И МЕНАЏМЕНТ УМЕТНОСТИ

Branko Prnjat - POLITIČKA VALORIZACIJA UMETNOSTI

Vesna Đukić Dojčinović - DIHOTOMIJE KULTURNE POLITIKE

LJiljana Bogoeva Sedlar - DA LI POTPISATI - O NEZAVISNOJ KINEMATOGRAFIJI I NEZAVISNOSTI UOPŠTE

Milena Dragićević Šešić - PREDUZETNIŠTVO U KULTURI

Tijana Mandić_KREATIVNOST KAO SUDBINA - PSIHOLOŠKI PORTRET UMETNIKA

 

ПРАКТИКУМ

Lejla Mandžuka - O FRIZURAMA KROZ VEKOVE

Rihard Merc - GLUMA PRED MIKROFONOM

 

ДОГАЂАЈИ

Goran Marković - BEOGRADSKI BIOSKOPI

Gordana Marić - (NE)UHVATLJIVI SISTEMI GLUMAČKOG OBRAZOVANJA - SVETSKI SUSRETI VISOKIH POZORIŠNIH ŠKOLA

Gordana Marić - ''SLOBODNA DECA'' NA SOLUNSKOM FESTIVALU - TREĆI BALKANSKI SUSRETI

Maja Volk Živković - LUTAJUĆI PIRINEJIMA - FILMSKI FESTIVALI U TROJI U VALJADOLIDU

 

СЕЋАЊА

Petrit Imami - SPOMEN (RATKO ĐUROVIĆ)

Nikola Lorencin - MIRIS BOSIOKA - U JAGODINI - ŽIVOJINU PAVLOVIĆU, SADA

Srđan Koljević_PODSEĆANJE NA DRAGOCENOST SLOBODANA STOJANOVIĆA