Зборник радова ФДУ 36

 

УРЕДНИШТВО / EDITORIAL BOARD: др Невена Даковић, ред. проф. (главна уредница); др Ксенија Радуловић, ванр. проф. (заменица главне уреднице); др Мирјана Николић, ред. проф.; др Милена Драгићевић Шешић, ред. проф.; др Иван Меденица, ред. проф.; др Ана Мартиноли, ванр. проф.; др Љиљана Рогач Мијатовић, виши научни сарадник; др Александра Миловановић, ванр. проф.; др Влатко Илић, ванр. проф.; др Бојан Јовић, научни саветник, ИКУМ; др Предраг Цветичанин, доцент, Универзитет у Нишу.

САВЕТ ЧАСОПИСА/ADVISORY BOARD: Светозар Рапајић, проф. емеритус (ФДУ); др Ирина Суботић, проф. емерита (Универзитет у Новом Саду); др Луис Бонет (Универзитет у Барселони); др Лада Чале Фелдман (Филозофски факултет, Универзитет у Загребу); др Ђована Фосати (Универзитет у Амстердаму); др Армина Галијаш (CSEES/Универзитет у Грацу); др Александра Јовићевић (Ла Сапиенца, Рим); др Шен Лин (Централна академија драме, Пекинг); др Зоран Милутиновић (Универзитетски колеџ, Лондон); др Џонатан Викери (Универзитет у Ворику).

АДРЕСА РЕДАКЦИЈЕ: Факултет драмских уметности, Институт за позориште, филм, радио и телевизију, Београд, Булевар уметности 20

ADDRESS OF THE EDITORIAL BOARD: Faculty of Dramatic Arts, Institute of Theatre, Film, Radio and Television, Belgrade, Bulevar umetnosti 20

СЕКРЕТАР РЕДАКЦИЈЕ: мр Александра Протулипац

e-mail: institutfdu@yahoo.com

Издавање Зборника радова ФДУ 36, насталог делом као резултат рада на Пројекту број 178012 „Идентитет и сећање: транскултурални текстови драмских уметности и медија (Србија 1989–2014)” Факултета драмских уметности у Београду, помогло је Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС.

 

ЗБОРНИК РАДОВА ФАКУЛТЕТА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ 36

 

САДРЖАЈ

I
СТУДИЈЕ позоришта и извођења

Ivan Medenica - PRAVO NA IME ILI: JEDAN MOGUĆI KONCEPT ISTORIJE SVETSKOG POZORIŠTA I DRAME I BITEF

Milivoje Mlađenović - KONCEPCIJA VERODOSTOJNOSTI U DRAMSKIM DELIMA O LAZI KOSTIĆU

Наташа Тасић - КОСОВСКИ МИТ У МУЗИЦИ И ПОЛИТИЧКИМ ГОВОРИМА НА КУЛТУРАЛНИМ ИЗВЕДБАМА 1989. ГОДИНЕ

 

II
СТУДИЈЕ ФИЛМА И МЕДИЈА

Marija Ćirić - UNFINISHED MODERNITY: ROCK’N’ROLL SOUNDSCAPE OF CINEMATIC BELGRADE

Lidija Prišing - FILMSKI MORAL I MORAL TELEVIZIJE NOVOG DOBA

Marija M. Karan - RADIO I RADIJSKI AUDITORIJUM U GLOBALNOJ MREŽI – KONTINUITET I TRANSFORMACIJA

 

III
СТУДИЈЕ КУЛТУРЕ

Весна Ђукић - ЖИВОТ У СЛИЦИ, СЛИКА У ЖИВОТУ: КРАТКО ПАМЋЕЊЕ ГРАДА ПАНЧЕВА

Irena Ristić - STRAH OD ZAJEDNIČKOG ILI NIJE TO NAŠE, TO JE VAŠE

Ana Martinoli - 30 GODINA RADIJA B92: REDAKCIJA ZA KULTURU KAO DEO SAVREMENE KULTURNO-UMETNIČKE SCENE BEOGRADA (1989–1999)

 

IV
ПРИКАЗИ

Vuk Vuković - LOGIKA TRŽIŠTA I AUTONOMIJA POZORIŠTA U SAVREMENOM SVETU (Vlatko Ilić, Savremeno pozorište: estetsko iskustvo i prestupničke prakse, Novi Sad: Sterijino pozorje, 2018)

Biljana Mitrović - TRANSMEDIJALNO PUTOVANJE FILMSKIH I TELEVIZIJSKIH NARATIVA (Aleksandra Milovanović, Ka novim medijima, transmedijalni narativi između filma i televizije, Beograd: FDU i FCS, 2019)

Marina Milivojević Mađarev NOVO ČITANJE KLASIKE (Ksenija Radulović, Surova klasika – rediteljski zaokreti u tumačenju dramske klasike, Beograd: Institut za pozorište, film, radio i televiziju FDU, 2019)