Зборник радова ФДУ 21

 

ZBORNIK RADOVA FAKULTETA DRAMSKIH UMETNOSTI 21
Međunarodna konferencija
„Menadžment kulture i medija u društvu znanja“

UREDNIŠTVO / EDITORIAL BOARD: dr Mirjana Nikolić, red. prof. (glavniurednik), Svetozar Rapajić, profesor emeritus (odgovorni urednik);dr Nevena Daković, red. prof, dr Divna Vuksanović, red. prof; dr Ivan Medenica, docent; dr Aleksandar Janković, docent; dr Boško Milin, vanr. prof; dr Enisa Uspenski, docent, dr Dubravka Valić Nedeljković (spoljni član), dr Zoran Milutinović (spoljni član), dr Vesna Perić (spoljni član).

Urednik izdanja: dr Mirjana Nikolić.

Urednik poglavlja Izazovi obrazovanja za menadžment u kulturi i medijima danas dr Milena Dragićević Šešić; urednik poglavlja Identitet i sećanja – Transkulturalni tekstovi dramskih umetnosti i medija dr Nevena Daković.

IZ INOSTRANSTVA / INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD: Margaret Tasi (Margaret Tasi) – Rumunija; Masimo Navone (Massimo Navone) – Italija; Snežina Tankovska (Snejina Tankovska) – Bugarska; Betina Turi Osthajm (Bettina Turi Ostheim) – Austrija; Jožica Avbelj (Jožica Avbelj) – Slovenija; Martin Pančevski (Martin Pančevski) – Makedonija; Beatris Kobou (Beatrice Kobow) – Nemačka.

ADRESA REDAKCIJE: Fakultet dramskih umetnosti, Institut za pozorište, film, radio i televiziju, Beograd, Bulevar umetnosti 20

ADRESS OF THE EDITORIAL BOARD: FACULTY OD DRAMATIC ARTS, Institute of Theatre, Film, Radio and Television, Belgrade, Bulevar umetnosti 20

e-pošta: institutfdu@yahoo.com

Izdavač: Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu, Institut za pozorište, film, radio i televiziju

Za izdavača: Prof. mr Zoran Popović, dekan FDU

Lektor: Biljana Mitrović

Dizajn korica: Zoran Tovirac

Priprema i štampa: office@cigoja.com
www.chigoja.co.rs

Tiraž: 500 primeraka

Izdavanje Zbornika radova FDU 21 pomogli su: Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije, Ministarstvo kulture, informisanja i informatičkog društva Republike Srbije i Švajcarski fond za kulturu i umetnost (The Swiss Arts Council Pro Helvetia)

 

ЗБОРНИК РАДОВА ФАКУЛТЕТА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ 21

 

САДРЖАЈ

I
IZAZOVI OBRAZOVANJA ZA MENADŽMENT U KULTURI I MEDIJIMA DANAS

Gesa Birnkraut - HOW INSTITUTIONAL EVALUATION CAN RAISE THE AWARENESS OF POLICY-MAKERS AND LEADERS OF ARTS INSTITUTIONS – AN EXAMPLE FROM GERMANY

Steve Austen - SUSTAINABILITY OF CULTURAL INSTITUTIONS, INITIATIVES, AND ACTIONS IN TIMES OF SHORT-TERM AIMS IN THE STACCATO SOCIETY

Lotta Lekvall - THE CHALLENGE OF EDUCATION IN CULTURAL MANAGEMENT, ARTS, AND MEDIA IN THE GLOBAL ENVIRONMENT

Rolf Keller - SUSTAINABILITY IN ARTS MANAGEMENT AND CULTURAL POLICY

Franco Bianchini - PROFESSIONAL SPECIALISATIONS IN URBAN AND REGIONAL CULTURAL PLANNING - AN OVERVIEW

Milena Dragićević Šešić - ETHICAL DILEMMAS IN CULTURAL POLICIES - CONCEPTUALISING NEW MANAGERIAL PRACTICES IN NEW DEMOCRACIES

Vesna Čopić - MANAGEMENT OF CULTURE AS A TOOL OF PUBLIC POLICIES - UNFINISHED TRANSITION IN CULTURE AS A MANAGERIAL PROBLEM

 

II
REGIONALNA ISKUSTVA U EDUKACIJI ZA MENADŽMENT i KREATIVNU PRODUKCIJU U OBLASTI DRAMSKIH UMETNOSTI, MEDIJA I KULTURE

Darko Lukić - EDUKACIJA PRODUCENATA I PITANJE IZVRSNOSTI U KULTURNOJ POLITICI

Maja Ristić - POZORIŠNI PRODUCENT U DRUŠTVU ZNANJA - UMETNIK ILI ADMINISTRATOR

Snježana Banović - KREATIVNI PRODUCENT I JAVNA KAZALIŠTA U RH – NEMOGUĆNOST USPOSTAVE MEĐUSOBNE RELACIJE KAO POSLJEDICA NEOSMIŠLJENE KULTURNE POLITIKE

Srđan Vukadinović - STUDIJE PRODUKCIJE I KREATIVNA (NE)MOĆ INTEGRISANOG UNIVERZITETA – STUDIJA SLUČAJA - AKADEMIJA DRAMSKIH UMJETNOSTI, UNIVERZITET U TUZLI

Vanja Šibalić - INDIVIDUALNA I KOLEKTIVNA KREATIVNOST U PRODUKCIJI AUDIO-VIZUELNOG SADRŽAJA

Mirko Štark - KVALITETNO OBRAZOVANJE KREATIVNIH PRODUCENATA KAO FAKTOR PROFESIONALIZACIJE MEDIJA U SRBIJI

Smiljka Isaković - TEORETSKI I PRAKTIČNI ASPEKTI NASTAVE MENADŽMENTA U UMETNOSTI

Марина Марковић - ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ КАРАКТЕР НАСТАВЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ВЕШТИНА И ЊЕН ЗНАЧАЈ ЗА ОБЛАСТ МЕНАЏМЕНТА И ПРОДУКЦИЈЕ У КУЛТУРИ И МЕДИЈИМА

Vitomira Lončar - IZAZOVI PRAKSE U NASTAVI KAZALIŠNE PRODUKCIJE U HRVATSKOJ – UTICAJ PRAKSE NA ISHODE UČENJA

Janko Ljumović - PERSPEKTIVE RAZVOJA PROFESIJE PRODUCENTA U CRNOJ GORI – ULOGA I ZNAČAJ FAKULTETA DRAMSKIH UMJETNOSTI NA CETINJU

 

III
KULTURNI TURIZAM I NASLEĐE: MENADŽMENT U KULTURI I UMETNOSTI U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA

Vesna Đukić,Marko Radenković - IZAZOVI RAZVOJA KULTURNOG TURIZMA

Dragica Tomka - KULTURNI PROSTOR U TURIZMU – PRAKSA, TEORIJA, OBRAZOVANJE

Ana Pešikan, Slobodanka Antić - KADA SE UKRSTE OBRAZOVANJE, KULTURNI TURIZAM I RAZVOJ SELA - SEOSKI OBRAZOVNI TURIZAM

Ivana Volić - STRATEGIJA PARTNERSTVA U FUNKCIJI ODRŽIVOG KULTURNOG TURIZMA – REZULTATI ISTRAŽIVANJA

Goran Tomka - UMETNIČKI PRISTUP EDUKACIJI U KULTURNOM TURIZMU - ISKUSTVA IZ UČIONICE

Jasna Dimitrijević - ZNAČAJ I ULOGA KULTURNIH MANIFESTACIJA U TURISTIČKOJ PROMOCIJI BEOGRADA

Vladimir Krivošejev - MENADŽMENT I REORGANIZACIJA U FUNKCIJI POZICIONIRANJA MUZEJA KAO TURISTIČKIH ATRAKCIJA

Katarina Živanović - MENADŽMENT PLAN KULTURNIH DOBARA KAO PREDUSLOV ZA ODRŽIVI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE

Slobodanka Nikolić - ZNANJE I EKSPERTSKA (NE)TOLERANCIJA – STUDIJA SLUČAJA „ARHEOLOŠKO-PRIRODNI PARK DONJA DOLINA – BARDAČA”

Маја Тодоровић, Данијела Вићентијевић - УТИЦАЈ КУЛТУРНЕ ПОЛИТИКЕ НА РАЗВОЈ КУЛТУРНОГ ТУРИЗМА У СРБИЈИ

 

IV
IDENTITET I SEĆANJE: TRANSKULTURALNI TEKSTOVI DRAMSKIH UMETNOSTI I MEDIJA

Nevena Daković - CINEMA KOMUNISTO I POST-KOMUNISTO -  FILMSKI TEKST PAMĆENJA, SEĆANJA I NOSTALGIJE

Aleksandar S. Janković - (DE)MISTIFIKACIJA SEĆANJA I IDENTITETA – POPKULTURNI TEKSTOVI 2010-2011

Mirjana Nikolić - PAMĆENJE JAVNIH MEDIJA - OD ISTRAŽIVANJA PROŠLOSTI DO OBLIKOVANJA IDENTITETA

Ana Martinoli - STARO SAJMIŠTE – ISTORIJSKO SEĆANJE I VIRTUELNO PROMIŠLJANJE BUDUĆNOSTI

Светозар Рапајић - ПОЗОРИШТЕ И СЕЋАЊЕ

Ivan Medenica - NASLEĐE JUGOSLAVIJE - KA NOVOM KONCEPTU „POLITIČKOG“ U POZORIŠTU

Boško Milin - TEME SEĆANJA U PRAKSI UMETNIČKE EDUKACIJE – DRAMSKI TEKSTOVI STUDENATA KATEDRE ZA DRAMATURGIJU FDU 2000−2011

Ana Tasić - DOKUMENTARNO POZORIŠTE KAO PROSTOR PREISPITIVANJA TRANSKULTURALNOG SEĆANJA I IDENTITETA - SLUČAJ PREDSTAVA HIPERMNEZIJA I ROĐENI U YU

Mila Mašović-Nikolić - TRANSKULTURALNI IDENTITET I SEĆANJE U SAVREMENOJ KNJIŽEVNOSTI POSLE 2000. GODINE

Ljiljana Rogač Mijatović - „IGRA SVETLOSTI I TAME“ – ULOGA MANIFESTACIJA U OBLIKOVANJU SEĆANJA I IDENTITETA GRADA (BEOGRAD U „DANIMA BEOGRADA“)

Vesna Đukić - KOCKA JE BAČENA TRANSKULTURALNI PROJEKTI SEĆANJA I IDENTITETA CENTRA ZA DRAMU U EDUKACIJI I UMETNOSTI (CEDEUM)