Зборник радова ФДУ 24

 

ЗБОРНИК РАДОВА ФАКУЛТЕТА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ 24

УРЕДНИШТВО / EDITORIAL BOARD: др Мирјана Николић, ред. проф. (главни уредник), Светозар Рапајић, професор емеритус (одговорни уредник); др Невена Даковић, ред. проф, др Дивна Вуксановић, ред. проф; др Иван Меденица, ванр. проф; др Александар Јанковић, ванр. проф; мр Бошко Милин, ванр. проф; др Ениса Успенски, ванр. проф; Спољни чланови: др Дубравка Валић Недељковић, ред. професор, Филозофски факултет у Новом Саду; мр Весна Перић, уредник Драмског програма Радио Београда

УРЕДНИШТВО ИЗ ИНОСТРАНСТВА / INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD: проф. др Јожица Авбељ (Jožica Avbelj), Академија за позориште, радио, филм и телевизију Универзитета у Љубљани, Словенија; проф. др Беатрис Кобоу (Beatrice Kobow), Универзитет у Лајпцигу, Немачка; мр Јанко Љумовић, Факултет драмских уметности Цетиње, Црна Гора; проф. др Зоран Милутиновић, Универзитетски колеџ Лондон, Велика Британија; Масимо Навоне (Massimo Navone), директор позоришне академије „Паоло Граси“ Милано, Италија; др Бетина Тури Остхајм (Bettina Turi Ostheim), Конзерваторијум Универзитет у Бечу, Аустрија; Мартин Панчевски (Мартин Панчевски), Факултет драмских уметности, Скопље, Македонија; проф. др Снежина Танковска (Snejina Tankovska) Национална академија позоришне и филмске уметности, Софија, Бугарска; проф. др Маргарет Таси (Margaret Tasi) Западни универзитет Темишвар, Румунија

СЕКРЕТАР РЕДАКЦИЈЕ: мр Александра Протулипац

АДРЕСА РЕДАКЦИЈЕ: Факултет драмских уметности, Институт за позориште, филм, радио и телевизију, Београд, Булевар уметности 20

ADRESS OF THE EDITORIAL BOARD: Faculty of Dramatic Arts, Institute of Theatre, Film, Radio and Television, Belgrade, Bulevar umetnosti 20

e-mail: institutfdu@yahoo.com

Издавач: Факултет драмских уметности, Београд, Институт за позориште, филм, радио и телевизију

За издавача: Проф. мр Зоран Поповић, в.д. декан Факултета драмских уметности

Лектор: Драгана Китановић

Превод резимеа: Драгана Китановић и аутори

Ликовно решење корица: Ксенија Марковић

Припрема и штампа: office@cigoja.com
www.chigoja.co.rs

Тираж: 300 примерака

У циљу стимулисања научног и уметничког подмлатка, Зборник радова ФДУ 24 је посвећен радовима студената последипломских (магистарски и докторских) студија Факултета драмских уметносити у Београду.

 

ЗБОРНИК РАДОВА ФАКУЛТЕТА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ 24

 

САДРЖАЈ

I
СТУДИЈЕ ПОЗОРИШТА

Ksenija Marković - ISTORIJA I KULTURA SEĆANJA – PAMĆENJE MUZEJA POZORIŠNE UMETNOSTI SRBIJE

Немања Савковић - СТАНИСЛАВСКИ И ГЛУМА У ОПЕРИ

 

II
СТУДИЈЕ ФИЛМА

Vesna Dinić - EVROPA KAO SAN GLEDAOCA - HIPNOTIČKA REŽIJA LARSA FON TRIRA

Jovana Nikolić - STRATEGIJE PRODAJE DOKUMENTARNIH FILMOVA

Jagoda Stamenković - EVROPSKI FILMSKI FOND „EURIMAGES“ - SRBIJA U OČIMA EVROPE (2004–2012)

Vladimir Cerić - IGRA NARATIVA - IGRA PRESTOLA

Zorana Vraneš - ZA ILI PROTIV VIŠESTRUKIH CILJEVA FESTIVALA - UPOREDNA ANALIZA FESTIVALA EVROPSKOG FILMA „PALIĆ“ I MOTOVUN FILM FESTIVALA

 

III
СТУДИЈЕ МЕДИЈА

Milica Gacin - MOGUĆNOST PRIMENE TEORIJE FREDERIKA HERCBERGA NA RAD ZAPOSLENIH U JAVNOM RADIODIFUZNOM SERVISU SRBIJE

Aleksandar Filipović - ETIČKI IZAZOVI VIDEO IGRE

 

IV
СТУДИЈЕ КУЛТУРЕ

Darja Bajić - CILJEVI I EFEKTI MEĐUNARODNIH FILMSKIH FESTIVALA - MEĐUNARODNI FILMSKI FESTIVAL FEST

Milena Stefanović - NOVI JAVNI MENADŽMENT I POZORIŠTE

Goran Tomka - KULTURNA PARTICIPACIJA U EVROPI - SAVREMENI KONCEPTI, DILEME I PREPORUČENE PRAKSE