Зборник радова ФДУ 30

 

ЗБОРНИК РАДОВА ФАКУЛТЕТА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ 30

УРЕДНИШТВО / EDITORIAL BOARD: др Мирјана Николић, ред. проф. (главни уредник); Светозар Рапајић, професор емеритус (одговорни уредник); др Невена Даковић, ред. проф; др Дивна Вуксановић, ред. проф; др Иван Меденица, ванр. проф; др Александар Јанковић, ванр. проф; мр Бошко Милин, ред. проф; др Ениса Успенски, ванр. проф; Спољни чланови: др Дубравка Валић Недељковић, ред. проф, Филозофски факултет у Новом Саду; др Весна Перић, уредник Драмског програма Радио Београда.

УРЕДНИШТВО ИЗ ИНОСТРАНСТВА / INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD: проф. др Јожица Авбељ (Jožica Avbelj), Академија за позориште, радио, филм и телевизију Универзитета у Љубљани, Словенија; проф. др Беатрис Кобоу (Beatrice Kobow), Универзитет у Лајпцигу, Немачка; мр Јанко Љумовић, Факултет драмских уметности Цетиње, Црна Гора; проф. др Зоран Милутиновић, Универзитетски колеџ Лондон, Велика Британија; Масимо Навоне (Massimo Navone), директор позоришне академије „Паоло Граси”, Милано, Италија; др Бетина Тури Остхајм (Bettina Turi Ostheim), Кoнзерваторијум – Универзитет у Бечу, Аустрија; Мартин Панчевски (Мартин Панчевски), Факултет драмских уметности, Скопље, Македонија; проф. др Снежина Танковска (Snejina Tankovska), Национална академија позоришне и филмске уметности, Софија, Бугарска; проф. др Маргарет Таси (Margaret Tasi), Западни универзитет Темишвар, Румунија.

СЕКРЕТАР РЕДАКЦИЈЕ: мр Александра Протулипац

e-mail: institutfdu@yahoo.com

АДРЕСА РЕДАКЦИЈЕ: Факултет драмских уметности, Институт за позориште, филм, радио и телевизију, Београд, Булевар уметности 20

ADRESS OF THE EDITORIAL BOARD: Faculty of Dramatic Arts, Institute of Theatre, Film, Radio and Television, Belgrade, Bulevar umetnosti 20

Издавач: Факултет драмских уметности, Београд, Институт за позориште, филм, радио и телевизију

За издавача: Проф. мр Зоран Поповић, декан Факултета драмских уметности

Превод резимеа:мр Драгана Китановић и аутори

Лектор: мр Драгана Китановић

Коректор: мр Александра Протулипац

Ликовно решење корица: Урош Ранковић

Припрема и штампа: office@cigoja.com
www.chigoja.co.rs

Тираж: 300 примерака

 

ЗБОРНИК РАДОВА ФАКУЛТЕТА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ 30

 

САДРЖАЈ

Milena Dragićević Šešić - ZBORNIK RADOVA FAKULTETA DRAMSKIH UMETNOSTI – ULOGA ČASOPISA U NAUČNOM I KULTURNOM DELOVANJU UNIVERZITETA

Nevena Daković - VELIKA AVANTURA FILMA I TEORIJE

Ениса Успенски - ВРЕМЕ ВРЕДНО СЕЋАЊА

Mirjana Nikolić - ZBORNIK RADOVA FAKULTETA DRAMSKIH UMETNOSTI – JUČE, DANAS... SUTRA