Зборник радова ФДУ 13-14

УРЕДНИШТВО / EDITORIAL BOARD: др Ениса Успенски, доцент (главни уредник); Светозар Рапајић, ред проф. (одговорни уредник); др Дивна Вуксановић, ван. проф; др Иван Меденица, доцент; др Александар Јанковић, доцент; мр Бошко Милин, ван. проф; др Мирјана Николић, ван. проф.

ИЗ ИНОСТРАНСТВА / INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD: Маргарет Таси (Margaret Tasi) – Румунија; Масимо Навоне (Massimo Navone) – Италија; Снежина Танковска (Snejina Tankovska) – Бугарска; Бетина Тури Остхајм (Bettina Turi Ostheim) – Аустрија; Јожица Авбељ (Jožica Avbelj) – Словенија; Мартин Панчевски (Martin Pančevski) – Македонија; Беатрис Кобоу (Beatrice Kobow) – Немачка

АДРЕСА РЕДАКЦИЈЕ: Факултет драмских уметности, Институт за позориште, филм, радио и телевизију, Београд, Булевар уметности 20

ADDRESS OF THE EDITORIAL BOARD: Faculty of Dramatic Arts, Institute of Theatre, Film, Radio and Television, Belgrade, Bulevar umetnosti 20

e-mail: institutfdu@yahoo.com

ЗА ИЗДАВАЧА: Мр Зоран Поповић, декан ФДУ

Секретар редакције: Мр Александра Протулипац

Лектор за српски језик: Владимир Коларић

Лектор за енглески језик: Драгана Китановић

Ликовно решење корица: Ксенија Марковић

Штампа: „Чигоја штампа”

Издавање Зборника 13–14 помогло је Министарство науке Републике Србије

 

ЗБОРНИК РАДОВА ФАКУЛТЕТА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ 13-14

 

САДРЖАЈ

Увод у темат Зборника:

Јужнословенска позоришна и филмска авангарда: између Истока и Запада

Ениса Успенски - О УЗАЈАМНОМ ДЕЛОВАЊУ РАЗЛИЧИТИХ КУЛТУРА НА ПРИМЕРУ ЈУЖНОСЛОВЕНСКОГ АРЕАЛА

 

СТУДИЈЕ ПОЗОРИШТА

Светозар Рапајић - ПОЗОРИШТЕ ПОКРЕТА ЈОВАНА ПУТНИКА ИЗМЕЂУ СТАРЕ И НОВЕ АВАНГАРДЕ

Богдан Косановић - ПОЈМОВНИ АПАРАТ РУСКЕ АВАНГАРДЕ И ЊЕНА ПОЗОРИШНО-РЕДИТЕЉСКА ПРЕГНУЋА

Dmitrriy Trubochkin - ANTIQUITY AND THE AVANT-GARDE - TRANSFORMATIONS OF THE CLASSICAL THEATRE

Станислава Бараћ - ВУКАДИНОВИЋЕВА ДРАМА У КОНТЕКСТУ ЕВРОПСКЕ АВАНГАРДЕ

Мichaela Böhmig - PUSHKINIAN REMINISCENCES IN KRUCHENYKH’S OPERA “VICTORY OVER THE SUN” [ПОБЕДА НАД СОЛНЦЕМ]

Ljiljana Bogoeva Sedlar - THE CUNNING OF HISTORY AND SEAMUS HEANEY’S CURE AT TROY

Dragana Čolić Biljanovski - SLOVENSKI UMETNICI IZMEĐU ISTOKA I ZAPADA

Марија Циндори Шинковић - KОНЦЕРТ МИРИСА

Юрий Нечипоренко - АКЦИИ МОСКОВСКИХ ХУДОЖНИКОВ 90-Х ГОДОВ ХХ ВЕКА

Vera Obradović - OBLIKOVANJE KREATIVNOG POSTUPKA - UTICAJI MAKSA RAJNHARTA I ISIDORE DANKAN NA STVARALAŠTVO

 

СТУДИЈЕ ФИЛМА

Предраг Петровић - АВАНГАРДНИ РОМАН И ФИЛМ

Zoran Maksimović - PREGLED TEORIJA O ZVUKU NA FILMU

Vladimir Kolarić - FILMSKA DELATNOST RUSKIH EMIGRANATA U BEOGRADU I JUGOSLOVENSKIM ZEMLJAMA U PRVOJ POLOVINI XX VEKA

Миланка Тодић - ФОТОГРАФИЈА НАДРЕАЛИЗМА ИЗМЕЂУ ЧУДА И ЧИЊЕНИЦЕ

Юрий Доманский - БЕЛГРАД В ПОСТЮГОСЛАВСКОМ КИНО РУБЕЖА XX–XXI B

Наталия Няголова - ЖАНРОВЫЙ КОЛЛАЖ КАК СРЕДСТВО КИНОЯЗЫКА – 1980-Е ГОДЫ („Живот je леп” Б. Драшковича и „Асса” С. Соловьёва)

 

СТУДИЈЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Алексей Мокроусов - «ПОКЛОНЕНИЕ, СТОЛЬ МАЛО ПОХОЖЕЕ НА ЛЮБОВЬ …»МАРСЕЛЬ ПРУСТ И «ЧИСЛА»

Dragan Ćalović - AVANGARDA U TRADICIJI

 

СТУДИЈЕ КУЛТУРИЈЕ

Dragan Klaić - SURVIVING THE CULTURE SHOCK -  CULTURAL INSTITUTIONS FACING GLOBALIZATION AND MULTICULTURALISM

Весна Ђукић, Маја Тодоровић - КУЛТУРНИ ТУРИЗАМ – МОСТ ИЗМЕЂУ КУЛТУРНЕ И ТУРИСТИЧКЕ ПОЛИТИКЕ

Polona Tratnik - SUBVERZIVNE PRAKSE V SODOBNI UMETNOSTI – STRATEGIJE MAJHNEGA ODPORA

Vlatko Ilić - TAKTIKE IZVOĐENJA (NEPOSLUŠNIH) SUBJEKATA KULTURE

Dajana Đedović - KULTURNA POLITIKA I IDEOLOGIJA VS. SEOSKA KULTURA

 

СТУДИЈЕ МЕДИЈА

Divna Vuksanović - MEDIJI, ZNANJE, REVOLUCIJA

Mirjana Nikolić - FILMSKI PORTRET RADIJA

Виолета Кецман - ТРАНСФЕР ЕМОЦИЈА ЈЕЗИЧКИМ И ВАНЈЕЗИЧКИМ ОБРАСЦИМА ПУТЕМ ЕС-ЕМ-ЕС ТЕХНОЛОГИЈЕ ИЛИ ВОЛИ МЕ НА ПЛАСТИКУ!

Danijela Pantić - PSIHOLOGIJA REKLAME KAKO DA TI KAŽEM DA ME KUPIŠ

 

ГРАЂА

Андрија Ђукић - „НАШТО ЈЕ ТАКА ШКОЛА И ШТА ЈОЈ ЈЕ ПОСАО”