Зборник радова ФДУ 37

 

ЗБОРНИК РАДОВА ФАКУЛТЕТА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ 37

Часопис Института за позориште, филм, радио и телевизију

 

УРЕДНИШТВО/EDITORIAL BOARD: др Ксенија Радуловић, ванр. проф (главна уредница); др Невена Даковић, ред. проф; др Мирјана Николић, ред. проф; др Милена Драгићевић Шешић, ред. проф; др Иван Меденица, ред. проф; др Ана Мартиноли, ванр.проф; др Љиљана Рогач Мијатовић, виши научни сарадник; др Александра Миловановић, ванр. проф; др Влатко Илић, ванр. проф; др Бојан Јовић, научни саветник, ИКУМ; др Предраг Цветичанин, доцент, Универзитет у Нишу.

САВЕТ ЧАСОПИСА/ADVISORY BOARD:Светозар Рапајић, проф. емеритус (ФДУ), др Ирина Суботић, проф. емерита (Универзитет у Новом Саду); др Луис Бонет (Универзитет у Барселони); др Лада Чале Фелдман (Филозофски факултет, Универзитет у Загребу); др Ђована Фосати (Универзитет у Амстердаму); др Армина Галијаш (CSEES/Универзитет у Грацу); др Александра Јовићевић (Ла Сапиенца, Рим); др Шен Лин (Централна академија драме, Пекинг); др Зоран Милутиновић (Универзитетски колеџ, Лондон); др Џонатан Викери (Универзитет у Ворику).

СЕКРЕТАР РЕДАКЦИЈЕ: мр Александра Протулипац

Лектура: др Биљана Митровић

Лектура текстова на енглеском језику: др Драгана Китановић и Маја Марсенић

Kоректура: мр Александра Протулипац

Ликовно решење корица: Урош Ранковић

Издавач: Факултет драмских уметности у Београду
Институт за позориште, филм, радио и телевизију

За издавача: проф. Милош Павловић, декан ФДУ

Припрема и штампа: Чигоја штампа

Тираж: 300 примерака

АДРЕСА РЕДАКЦИЈЕ: Факултет драмских уметности, Институт за позориште, филм, радио и телевизију Булевар уметности 20 11 000 Београд

Часопис излази два пута годишње.

Сви текстови у часопису се рецензирају.

ISSN 1450–5681

Издавање Зборника радова ФДУ 37 помогло је Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

 

ЗБОРНИК РАДОВА ФАКУЛТЕТА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ 37

 

САДРЖАЈ

I
СТУДИЈЕ позоришта и извођења

Ksenija Marković Božović - BEOGRADSKI JUN ’68. KAO POZORIŠNI DOGAĐAJ

Mia David - GRAĐENJE POLITIČKOG NARATIVA SCENSKIM SREDSTVIMA ILI KO JE ODGOVORAN ZA ODSUSTVO ODGOVORNOSTI

Nina Živančević - TADEUŠ KANTOR – RAZVOJ MINIMALISTIČKOG PERFORMANSA I PREVAZILAŽENJE CENZURE U UMETNOSTI

 

II
СТУДИЈЕ ФИЛМА И МЕДИЈА


Biljana Mitrović - STUDIJE VIDEO-IGARA – JANUS TEORIJE I PRAKSE

Nikoleta Dojčinović - ŠPICA DNEVNIKA 2: SVEDOK DRUŠTVENIH I MEDIJSKIH PROMENA

Nenad Perić, Milena Savić - KONTROVERZNO (ŠOK) OGLAŠAVANJE: POJAM, OBLIK I UTICAJ

III
СТУДИЈЕ КУЛТУРЕ

Mihajlo Pantić - KAKO DANAS TUMAČITI NOVI TALAS

Divna Vuksanović - ESTETSKO I STVARNO: MEDIJI–UMETNOST–ŽIVOT

Милица Кочовић Де Санто - РАСТ И ОДРАСТ: ЕКОНОМСКИ СТУБ КАО ПРЕТЊА КУЛТУРНОЈ И ЕКОЛОШКОЈ ОДРЖИВОСТИ ЗАЈЕДНИЧКИХ РЕСУРСА (КОМОНСА)

IV
ПРИКАЗИ

Светозар Рапајић - ТЕСТАМЕНТАРНА МУДРОСТ ПРОФЕСОРА БАЈЧЕТИЋА (Предраг Бајчетић, Беседа у ћутању: збирка чланака, огледа и записа: 1961–1979 и Хистрионика, и данас: играчи и приказивачи, Београд: Фондација „Предраг Бајчетић”, 2019)

Nemanja Zvijer - NOVI ISTRAŽIVAČKI HORIZONTI (Nevena Daković (ur.), Studije filma i (ekranskih) medija: Srbija 3.0, Beograd: Filmski centar Srbije, 2019)


Milica Ivić - O (NE)MOGUĆNOSTIMA GOVORA O TRAUMATSKIM SEĆANJIMA (Nina Mihaljinac, Umetnost i politike sećanja: trauma 1999, Beograd: Institut za pozorište, film, radio i televiziju FDU i Clio, 2018)