Зборник радова ФДУ 27

 

ЗБОРНИК РАДОВА ФАКУЛТЕТА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ 27

УРЕДНИШТВО / EDITORIAL BOARD: др Мирјана Николић, ред. проф. (главни уредник), Светозар Рапајић, професор емеритус (одговорни уредник); др Невена Даковић, ред. проф; др Дивна Вуксановић, ред. проф; др Иван Меденица, ванр. проф; др Александар Јанковић, ванр. проф; др Бошко Милин, ред. проф; др Ениса Успенски, ванр. проф; Спољни чланови: др Дубравка Валић Недељковић, ред. проф, Филозофски факултет у Новом Саду, мр Весна Перић, уредник Драмског програма Радио Београда.

УРЕДНИШТВО ИЗ ИНОСТРАНСТВА / INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD: проф. др Јожица Авбељ (Jožica Avbelj) Академија за позориште, радио, филм и телевизију Универзитета у Љубљани, Словенија; проф. др Беатрис Кобоу (Beatrice Kobow) Универзитет у Лајпцигу, Немачка; мр Јанко Љумовић, Факултет драмских уметности Цетиње, Црна Гора; проф. др Зоран Милутиновић, Универзитетски колеџ Лондон, Велика Британија; Масимо Навоне (Massimo Navone) директор позоришне академије „Паоло Граси“ Милано, Италија; др Бетина Тури Остхајм (Bettina Turi Ostheim) Конзерваторијум Универзитет у Бечу, Аустрија; Мартин Панчевски (Мартин Панчевски), Факултет драмских уметности, Скопље, Македонија; проф. др Снежина Танковска (Snejina Tankovska) Национална академија позоришне и филмске уметности, Софија, Бугарска; проф. др Маргарет Таси (Margaret Tasi), Западни универзитет Темишвар, Румунија.

СЕКРЕТАР РЕДАКЦИЈЕ: мр Александра Протулипац

АДРЕСА РЕДАКЦИЈЕ: Факултет драмских уметности, Институт за позориште, филм, радио и телевизију, Београд, Булевар уметности 20

ADRESS OF THE EDITORIAL BOARD: Faculty of Dramatic Arts, Institute of Theatre, Film, Radio and Television, Belgrade, Bulevar umetnosti 20

e-mail: institutfdu@yahoo.com

Издавач: Факултет драмских уметности, Београд Институт за позориште, филм, радио и телевизију

За издавача: Проф. мр Зоран Поповић, декан Факултета драмских уметности

Превод резимеа: мр Драгана Китановић и аутори

Лектор: мр Драгана Китановић

Коректор: мр Александра Протулипац

Ликовно решење корица: Ксенија Марковић

Припрема и штампа: office@cigoja.com
www.chigoja.co.rs

Тираж: 300 примерака

 

ЗБОРНИК РАДОВА ФАКУЛТЕТА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ 27

 

САДРЖАЈ

I
СТУДИЈЕ ПОЗОРИШТА

Vlatko Ilić - UMETNOST POZORI ŠTA U VREMENU VELIKE KONFUZIJE

Sruti Bala - RASHOMON : DIVERSIFYING PERSPECTIVES ON SPECTATORSHIP IN THE THEATRE OF THE OPP RESSED

Boris Petrović - LECTURE IDEOLOGIQUE DE LA PREFACE DE CROMWELL PAR VICTOR HUGO

Ksenija Radulović - SESTRE U TROSTRUKOM OGLEDALU

Tina Perić - SISTEM STANISLAVSKOG: OD PSIHOLOŠKOG PRISTUPA DO METODA FIZIČKIH RADNJI I AKTIVNE ANALIZE

Pavle Lazić - JURIJ RAKITIN KAO DRAMSKI PEDAGOG

Саша Саиловић - ТЕОРИЈСКИ ЗНАЧАЈ „ПОЗОРИШНОГ ТЕСТАМЕНТА” ЈОВАНА ЂОРЂЕВИЋА

Александра Милошевић - ПОЗОРИШНИ ЖИВОТ У БЕОГРАДУ ТОКОМ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА И ПОСЛЕРАТНА РЕОРГАНИЗАЦИЈА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА

Ана Миловановић - ГЛУМАЧКА УМЕТНОСТ АНИМИРАЊА ЛУТКЕ НА ТЕЛЕВИЗИЈИ

Irena Ristić - PROVERA KOGNITIVNOG MODELA ESTETSKE OBRADE U PROCESU NASTAJANJA POZORIŠNE PREDSTAVE

Slavenko Saletović - KOSTIMOGRAF I DRAMSKI REDITELJ: POKUŠAJ FORMULISANJA ODNOSA KOSTIMOGRAF– REDITELJ U POZORIŠTU

 

II
СТУДИЈЕ ФИЛМА И МЕДИЈА

Nevena Daković, Aleksandra Milovanović - SOCIJALISTIČKI FAMILY SITCOM - POZORIšTE U KUĆI

Zorana Popović - KULTURNO PREVOĐENJE IGRANIH TV FORMATA - ANALIZA PRODUKCIJE I RECEPCIJE „BALKANSKE” RUŽNE BETI

Nikola Maričić, Mirjana Nikolić - MEDIJI U VANREDNIM SITUACIJAMA - IZVEšTAVANJE SRPSKIH MEDIJA O POPLAVAMA U MAJU 2014. GODINE

Ana Martinoli - BUDUĆNOSTI RADIJA - KAKO ĆE MLADI SPASITI RADIO – STUDIJA SLUČAJA STUDENTSKI ONLINE FIST RADIO

 

III
СТУДИЈЕ КУЛТУРЕ

Irena Alperyte - CULTURAL MEMORY DOWNLOAD A NEW VERSION

Ljiljana Simic Deru - EXTERNAL EU INTERCULTURAL IMAGE

Весна Ђукић, Данијела Вићентијевић - ВЕРА ЗА ВЕЧЕРУ-  ПРАВОСЛАВНА КУЛТУРА И НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ СРБИЈЕ

Malgorzata Sternal - OPPORTUNITY OR OPPORTUNISM ON THE MEANING OF ENTREPRENEURSHIP FOR ACTORS

Kатарина Живановић, Јована Караулић - МУЗЕЈ ИСТОРИЈЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ: ОД МЕМОРИЈАЛНОГ ЦЕНТРА, ДО МЕСТА АКТИВНОГ САГЛЕДАВАЊА САДАШЊОСТИ

Željko Anđelković - MUZEJ I TRŽIŠTE KULTURE

 

IV
ПРИЛОЗИ

Aleksandra Milovanović - PRIKAZ KNJIGE STUDIJE FILMA: OGLEDI O FILMSKIM TEKSTOVIMA SEĆANJA, autorka Nevena Daković, Institut za pozorište, film, radio i televiziju FDU, Beograd, 2014.

Aleksandra Kolaković - BOOK REVIEW - CULTURAL DIPlOMACY AND IDENTITY oF SERBIA, author Ljiljana Rogač Mijatović

 

V
IN MEMORIAM

Snežana Ivanović, Goran Terzić - SEĆANJA NA PROFESORA MARKA BABCA

Миладин Чолаковић - МОЈ ПРИЈАТЕЉ ВЕЉКО ПАВЛОВИЋ