Зборник радова ФДУ 8-9

ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ Институт за позориште, филм, радио и телевизију Београд

ЗА ИЗДАВАЧА: Предраг Поповић, декан

УРЕДНИШТВО/EDITORIAL: проф. др Владимир Јевтовић (главни уредник), проф. Светозар Рапајић (одговорни уредник), проф. др Петар Марјановић. проф. др Мирослав Савковић, проф. др Невена Даковић, доц. др Дивна Вуксановић

РЕЦЕНЗЕНТИ: проф. др Никола Стојановић, проф. др Весна Ђукић Дојчиновић, проф. др Маја Волк

ЗБОРНИК РАДОВА ФАКУЛТЕТА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ 8- 9
Излази једанпут годишње

Издавач: Факултет драмских уметности, Институт за позориште, филм, радио и телевизију,
Београд, Булевар уметности 20

Уредници: др Владимир Јевтовић, Светозар Рапајић

ANTHOLOGY OF ESSAYS BY THE FACULTY OF DRAMATIC ARTS
Published annually

Publisher: Faculty of Dramatic Arts, Institute of Theatre, Film, Radio and Television, Belgrade, Bulevar umetnosti 20

Editors: dr Vladimir Jevtović, Svetozar Rapajić

За издавача: Предраг Поповић

Ликовно решење: Čugura print

Технички уредник: мр Милан Ђорђевић

Секретар уредништва: Горана Петровић

Лектор за српски и енглески језик:Драгана Китановић

Тираж: 500 примерака

Штампа: Čugura print Булевар Михајла Пупина 12а, Београд
www.cugura.co.yu

 

ЗБОРНИК РАДОВА ФАКУЛТЕТА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ 8-9

 

САДРЖАЈ

СТУДИЈЕ ПОЗОРИШТА

Radivoje Dinulović - TIPOLOGIJE POZORIŠNOG PROSTORA - Klasifikacije tipova i modela scensko-gledališnog prostora u teoriji i istoriji pozorišta XX veka

Владимир Јевтовић - ДРАГИ НАШ ПРОФЕСОРЕ МАТО

Владимир Јевтовић - ПОШТОВАНИ ГОСПОДИНЕ БРУК

Марина Марковић - ГЛАСОВНА И ВОКАЛНА ПРИПРЕМА ГЛУМЦА-ПЕВАЧА ЗА СЦЕНСКО_МУЗИЧКЕ НАСТУПЕ У МЕДИЈИМА

Светозар Рапајић - МУЗИЧКО ПОЗОРИШТЕ НА ТЕРАЗИЈАМА

Ениса Успенски - „ПОБЕДА СМРТИ” ФЈОДОРА СОЛОГУБА - Последња Мејерхољдова режија у театру В. Ф. Комисаржевске

 

СТУДИЈЕ ФИЛМА

Ана Далеоре - ПОСТОЈИ ЛИ СТАР СИСТЕМ У СРПСКОЈ КИНЕМАТОГРАФИЈИ

Andrija Dimitrijević - OSNOVNA ODREĐENJA MARGINALIZOVANIH FILMOVA

Borjana Vićentijević - INTERPRETACIJA ISTORIJE I UMETNIČKA SLOBODA U BIOGRAFSKOM FILMU NA PRIMERU LIKA JOVANKE ORLEANKE

Aleksandar Janković - BITLSI I FRANCUSKI NOVI TALAS - A HARD DAYS NIGHT I HELP

Mladen Kalpić - PREVLADAVANJE EDIPOVOG KOMPLEKSA U TRILOGIJI POVRATAK U BUDUĆNOST, Roberta Zemekisa

Раденко Ст. Ранковић - КА ПРОДУЦЕНТСКОЈ КИНЕМАТОГРАФИЈИ У СРБИЈИ

 

СТУДИЈЕ МЕДИЈА

Dragan Veselinović - TELEVIZIJA KAO DEO GLOBALNOG ZAGAĐENJA PLANETE

Ana Martinoli - SAVREMENA PRODUKCIJA U ELEKTRONSKIM MEDIJIMA - SEKVENCA ILI TOK KAO KARAKTERISTIČNO ISKUSTVO PLANIRANJA I ORGANIZOVANJA PROGRAMSKIH ELEMENTA NA RADIJU

Ljubomir Maširević - MEDIJI I DRUŠTVENA TEORIJA

Mirjana Nikolić - ETIKA RADIO TALASA

Predrag Perišić - KOMIČNO KAO ELEMENT DRAMSKE FORME

Hrvoje Turković - PROGRAMSKA PRIRODA TELEVIZIJE

Вања Шибалић - НОВЕ МОГУЋНОСТИ МЕДИЈУМА, СТАРЕ НАВИКЕ АУДИТОРИЈУМА

 

СТУДИЈЕ КУЛУТРЕ

Divna Vuksanović - MEDIJSKE EGZISTENCIJE - POSTINDIVIDUALIZAM I IMAGINACIJA

Milena Dragićević-Šešić - DEMOKRATIČNOST I DOMETI KULTURNE POLITIKE

Radoslav Đokić - ARISTOTELOVA KATEGORIJA KALOKAGATIJE

Весна Ђукић Дојчиновић - МЕНАЏМЕНТ И КУЛТУРНА ПОЛИТИКА - Поглед на транзиционе проблеме репертоарског позоришта

Tijana Mandić, Zorica Ražić, Ivana Kovačević, Nataša Milović - ART MENADŽER - IZMEĐU UMETNOSTI I BIZNISA

Душан Стојнов - КУЛТУРОЛОШКА РЕВИЗИЈА СХВАТАЊА НОРМАЛНОСТИ У “Ψ” НАУКАМА

 

ПРИЛОЗИ

Небојша Ромчевић - ПРИКАЗ КЊИГЕ - МАЛА ИСТОРИЈА СРПСКОГ ПОЗОРИШТА XII-XXI ВЕК АУТОРА ПЕТРА МАРЈАНОВИЋА

Ljubomir Maširević - ISTRAŽIVANJE ČITALAČKE PUBLIKE ZBORNIKA RADOVA FAKULTETA DRAMSKIH UMETNOSTI

Светозар Рапајић - IN MEMORIAM МИРОСЛАВ БЕЛОВИЋ