Зборник радова ФДУ 35

 

ЗБОРНИК РАДОВА ФАКУЛТЕТА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ 35

УРЕДНИШТВО / EDITORIAL BOARD: др Невена Даковић, ред. проф. (главна уредница); др Мирјана Николић, ред. проф; др Ксенија Радуловић, ванр. проф. (заменица главне уреднице) ; др Милена Драгићевић Шешић, ред. проф; др Иван Меденица, ред. проф; др Ана Мартиноли, ванр. проф; др Љиљана Рогач Мијатовић, виши научни сарадник; др Александра Миловановић, ванр. проф; др Влатко Илић, ванр. проф; др Бојан Јовић, научни саветник, ИКУМ; др Предраг Цветичанин, доцент, Универзитет у Нишу.

САВЕТ ЧАСОПИСА/ADVISORY BOARD: Светозар Рапајић, проф. емеритус (ФДУ); др Ирина Суботић, проф. емерита (Универзитет у Новом Саду); др Луис Бонет (Универзитет у Барселони); др Лада Чале Фелдман (Филозофски факултет, Универзитет у Загребу); др Ђована Фосати (Универзитет у Амстердаму); др Армина Галијаш (CSEES/Универзитет у Грацу); др Александра Јовићевић (Ла Сапиенца, Рим); др Шен Лин (Централна академија драме, Пекинг); др Зоран Милутиновић (Универзитетски колеџ, Лондон); др Џонатан Викери (Универзитет у Ворику).

АДРЕСА РЕДАКЦИЈЕ: Факултет драмских уметности, Институт за позориште, филм, радио и телевизију, Београд, Булевар уметности 20

ADDRESS OF THE EDITORIAL BOARD: Faculty of Dramatic Arts, Instituteof Theatre, Film, Radio and Television, Belgrade, Bulevar umetnosti 20

СЕКРЕТАР РЕДАКЦИЈЕ: мр Александра Протулипац

e-mail: institutfdu@yahoo.com

Издавач: Факултет драмских уметности, Београд, Институт за позориште, филм, радио и телевизију

За издавача: Проф. Милош Павловић, декан Факултета драмских уметности

Лектори: др Биљана Митровић, Маја Марсенић

Коректор: мр Александра Протулипац

Ликовно решење корица, Урош Ранковић

Припрема и штампа: office@cigoja.com
www.cigoja.com

Тираж: 300 примерака

Издавање Зборника радова ФДУ 35, насталог делом као резултат рада на Пројекту број 178012 „Идентитет и сећање: транскултурални текстови драмских уметности и медија (Србија 1989–2014)” Факултета драмских уметности у Београду, помогло је Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС.

 

ЗБОРНИК РАДОВА ФАКУЛТЕТА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ 35

 

САДРЖАЈ

I
СТУДИЈЕ ФИЛМА И МЕДИЈА

Nevena Daković - TV SERIJE: OD GEOPOLITIKE DO GEOKRITIKE (III)

Milena Dragićević Šešić - BREGZIT PRE BREGZITA: POVRATAK ENGLESTVU I ODMAK OD BRITANSTVA I EVROPSKE UNIJE (TV SERIJE DAUNTONSKA OPATIJA I UBISTVA U MIDSOMERU).

Nina Savčić - NOVA GEOPOETIKA SITKOMA: OD BLEKKOMA DO GEJKOMA

Ognjen Obradović - REPREZENTACIJA LGBT+ ZAJEDNICE U IGRANIM PROGRAMIMA RTS-а (2014–2018)

Ивана Поповић - ВИЗУЕЛНИ ИДЕНТИТЕТ ЈАВНОГ МЕДИЈСКОГ СЕРВИСА РТС – ТВ БЕОГРАД (1958–2018)

Aleksandar Novaković - RADNIČKA KLASA U FILMOVIMA ŽIVOJINA PAVLOVIĆA

 

II
СТУДИЈЕ позоришта и извођења

Ениса Успенски - ДНЕВНИЦИ ЈУРИЈА РАКИТИНА (ПОЗОРИШНА РЕЖИЈА У ЕМИГРАЦИЈИ И ДИЈАЛОГ С КУЛТУРОМ ДРУГОГ НАРОДА)

Jелена Јанковић Бегуш - МУЗИЧКА ДРАМАТУРГИЈА ПРЕДСТАВЕ БОЛИВУД КАО КОНСТИТУЕНТ ПОЛИТИЧКОГ ТЕАТРА

 

III
СТУДИЈЕ КУЛТУРЕ

Slobodan Zečević - FRANCUSKA IZUZETNOST U OBLASTI KULTURE

Maja Korać Sanderson - RASNI I RODNI KULTURNI PROCESI KONSTRUKCIJE „DRUGOSTI”: RASELJENI U ERI NEOLIBERALIZMA

Aleksandar Brkić - BALANSIRANJE IZMEĐU POJMOVA KVALITETA I ATRAKCIJE U NASTAVI MENADŽMENTA U UMETNOSTI

Татјана Карабеговић - МОДЕРНА АРХИТЕКТУРА И ИСКУСТВО МОДЕРНОСТИ: РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА БЕОГРАДА У ФИЛМУ ЉУБАВ И МОДА (1960)

 

IV
ПРИКАЗИ

Aleksandar S. Janković O SEKIRČETU, KONZUMERIZMU I KOMUNIZMU (Dušan Makavejev: Eros, Ideology, Montage, Vadim Erent i Bonita Roudz (eds.), Prague: Univerzita Karlova Filozoficka Fakulta, 2018)

Annemarie Sorescu Marinković TELEVISION OF THE EAST WEST DIVIDE (Sabina Mihelj, Simon Huxtable, From Media Systems to Media Cultures: Understanding Socialist Television, Cambridge: Cambridge University Press, 2018)

Александра Колаковић - ПАРАДИГМЕ ПРОШЛОСТИ И КУЛТУРЕ СЕЋАЊА (Граничници сећања: јеврејско наслеђе и Холокауст, уреднице Невена Даковић и Вера Меворах, Београд: Јеврејски историјски музеј Савеза јеврејских општина Србије, 2018)

Владимир Коларић - ПОЕТИКА НЕВИДЉИВОГ (Драган Димчић, Између светова, Београд: Дом културе Студентски град, 2018)