Зборник радова ФДУ 6-7

FAKULTET DRAMSKIH UMETNOSTI institut za pozorište, film, radio i televiziju Beograd

ZA IZDAVAČA: Predrag Popović, dekan

UREDNIŠTVO/EDITORIAL: dr Nevena Daković, vanr. prof. (glavni i odgovorni urednik), Svetozar Rapajić, red.prof, dr Aleksandra Jovićev, red. prof., dr Petar Marjanović, red. prof., mr  Mirjana Đorđević Nikolić, Aleksandra Protulipac, sekretar redakcije

ZBORNIK RADOVA FAKULTETA DRAMSKIH UMETNOSTI
Izlazi jedanput godišnje

Izdavač: Fakultet dramskih umetnosti, Institut za pozorište, film, radio i televiziju, Beograd, Bulevar Umetnosti

ANTHOLOGY OF ESSAYS BY THE FACULTY OF DRAMATIC ARTS
Published annually

Publisher: Faculty of Dramatic Arts, Institute of Theatre, Film, Radio and Television, Belgrade, Bulevar Umetnosti 20

Editor: dr Nevena Daković

Za izdavača: Predrag Popović

Likovno rešenje korica: Branislav Ješić

Tehnički urednici: mr Milan Đorđević, mr Svetozar Stankić

Sekretar uredništva: Aleksandra Protulipac

Lektor za engleski jezik: dr Liljana Bogoeva Sedlar

Lektori: Dragana Kitanović, Milica Laufer

Štampano u 500 primeraka

Štampa: FOTOFUTURA, Beograd, Beogradskog bataljona 3

 

ЗБОРНИК РАДОВА ФАКУЛТЕТА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ 6-7

 

САДРЖАЈ

СТУДИЈЕ ПОЗОРИШТА

Vesna Jezerkić - IZ OSTAVŠTINE JOVANA HRISTIĆA - ,,POZORIŠNI REFERATI - PROLOG, EPILOG I IZGUBLJENA SEZONA''

Vladimir Jevtović - POZDRAVLJAMO VAS ŽAN POL

Светозар Рапајић - ЦРНОГОРСКА ВЕСЕЛА УДОВИЦА

Boško Milin - TEORIJSKI RADOVI JOSIPA KULUNDŽIĆA O EKSPRESIONISTIČKOJ DRAMI

Dragana Čolić Biljanovski - SANJARI BALKANSKOG POZORIŠNOG PROSTORA 20.VEKA - BRANISLAV NUŠIĆ, MILAN GROL, MILUTIN ČEKIĆ

Ениса Успенски - ''ЈУРИЈ ЉВОВИЧ РАКИТИН - ЖИВОТ, ДЕЛО, СЕЋАЊА'' - ПРИКАЗ НАУЧНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ

Slobodan M. Marković - GRAĐANSKOPRAVNI ASPEKTI POSETE POZORIŠNOJ PREDSTAVI

Maja Ristić - MEĐUZAVISNOST POZORIŠNE POLITIKE I MENADŽMENTA

 

СТУДИЈЕ МЕДИЈА

Nikola Maričić - KREATIVNO I PRAGMATIČNO U FORMATIRANJU RADIJA

Mirjana Nikolić - JAVNI RADIO-DIFUZNI SERVIS U SRBIJI - TRANSFORMACIJE U TRANZICIJI

Ana Martinoli - KOMERCIJALNA PRODUKCIJA NA RADIJU - TEORIJSKA I PRAKTIČNA ISKUSTVA -

Velimir Dejanović - PRILOG PROUČAVANJU ISTORIJE TELEVIZIJE U SRBIJI

Dragan Veselinović - TELEVIZIJA KAO NOVA STVARNOST

 

СТУДИЈЕ ФИЛМА

Dejan Kosanović - DA LI JE BILO FILMSKE UMETNOSTI U KRALJEVINI SHS-KRALJEVINI JUGOSLAVIJI

Nikola Lorencin - ODGONOETANJE VREMENA - KAŽIMJEŽ KARABAŠ

Nikola Stojanović - POZICIJA GLUMCA U KREATIVNOM SISTEMU AKIRE KUROSAVE

Nevena Daković - SRCE TAME I SLIKE GRANICE - CELULOIDNA JUGOSLAVIJA - BALKAN

Aleksandar S. Janković - ANALIZA FILMA LET IT BE (PUSTI!, 1969) ILI 1969. I BITLSI

Radenko St. Ranković - ULOGA MEDIJSKOG SPONZORA U SRPSKOJ KINEMATOGRAFIJI

Andrija Dimitrijević - BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH KNJIGA I FILMU I TELEVIZIJSKOM MEDIJU U SRBIJI OD 1990. DO 2002. GOD.

 

СТУДИЈЕ КУЛТУРЕ

Milena Dragićević Šešić, Sanjin Dragojević - ORGANIZACIONI RAZVOJ, PODIZANJE KAPACITETA I SAMOODRŽIVOST NEVLADINIH ORGANIZACIJA U KULTURI - PRIMER PROGRAMA KULTURA NOVA

Ljiljana Bogoeva Sedlar - OH KAKAV DIVAN RAT! ANTIRATNI PROTEST OD ŠEKSPIRA DO HAUARDA ZINA - JEDNO VIĐENJE

Divna Vuksanović - KULTURE - PROSTORI - MEMORIJE - OGLED IZ SAVREMENE ESTETIKE KOMUNIKACIJA

Vesna Đukić Dojčinović - SEDAM UZROKA TRANZICIONE KONFUZIJE

Marina Marković - ZNAČAJ VERBALNE KOMUNIKACIJE U ODNOSIMA S JAVNOŠĆU

 

ПРАКТИКУМ

Aleksandar Miletić - PREPORUKE ZA STVARANJE SOPSTVENOG METODA ZA RAD NA INTERPRETACIJI U SCENSKOM PEVANJU

 

ИЗ ИСТОРИЈЕ

Светозар Рапајић - ОД ГЛУМАЧКЕ ШКОЛЕ ДО ФАКУЛТЕТА

 

IN MEMORIAM

Tvrtko Kulenović - SARAJEVSKE SVESKE - JOVAN HRISTIĆ VAVA (JOVAN HRISTIĆ 1933-2002)

LJiljana Mrkić Popović - MILENKO MARIČIĆ

Vladimir Jeftović - SEĆANJE NA PROFESORA MILENKA MARIČIĆA