Зборник радова ФДУ 40

УРЕДНИШТВО / EDITORIAL BOARD: главна уредница др Ксенија Радуловић, ванр. проф., Факултет драмских уметности у Београду – ФДУ; др Невена Даковић, ред. проф., ФДУ; др Мирјана Николић, ред. проф.,ФДУ; др Милена Драгићевић Шешић, проф. емерита, ФДУ; др Иван Меденица, ред. проф., ФДУ; др Ана Мартиноли, ред. проф., ФДУ; др Љиљана Рогач Мијатовић, ванр. проф., ФДУ; др Александра Миловановић, ванр. проф., ФДУ; др Влатко Илић, ванр. проф., ФДУ; др Дениз Бајракдар, ред. проф., Универзитет Кадир Хас у Истамбулу; др Никица Гилић, ред. проф., Свеучилиште у Загребу; др Бојан Јовић, научни саветник, ИКУМ; др Предраг Цветичанин, доцент, Универзитет у Нишу; др Вук Вуковић, доцент, Универзитет Црне Горе

САВЕТ ЧАСОПИСА/ADVISORY BOARD: Светозар Рапајић, проф. еме-ритус (ФДУ), др Ирина Суботић, проф. емерита (Универзитет у Новом Саду); др Луис Бонет (Универзитет у Барселони); др Лада Чале Фелдман (Филозофски факултет, Универзитет у Загребу); др Ђована Фосати (Универзитет у Амстердаму); др Армина Галијаш (CSEES/Универзитет у Грацу); др Александра Јовићевић (Ла Сапиенца, Рим); др Шен Лин (Централна академија драме, Пекинг); др Зоран Милутиновић (Универзитетски колеџ, Лондон); др Џонатан Викери (Универзитет у Ворику)

СЕКРЕТАР РЕДАКЦИЈЕ: мр Александра Протулипац

АДРЕСА РЕДАКЦИЈЕ: Факултет драмских уметности, Институт за позориште, филм, радио и телевизију, Београд, Булевар уметности 20

ADRESS OF THE EDITORIAL BOARD: Faculty of Dramatic Arts, Institute of Theatre, Film, Radio and Television, Belgrade, Bulevar umetnosti 20

e-mail: institutfdu@yahoo.com

Часопис излази два пута годишње

Издавање Зборника радова ФДУ 40 помогло је Министарство просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије

Издавач
Факултет драмских уметности у Београду
Институт за позориште, филм, радио и телевизију

За издавача
проф. Милош Павловић, декан ФДУ

Лектура
др Биљана Митровић

Лектура текстова на енглеском језику
Маја Марсенић

Коректура
мр Александра Протулипац

Ликовно решење корица
Урош Ранковић

Припрема и штампа
Студентски трг 13, Београд

office@cigoja.com
www.cigoja.com

Тираж
300 примерака
 

ЗБОРНИК РАДОВА ФАКУЛТЕТА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ 40

 

САДРЖАЈ

I

ДОСТОЈЕВСКИ У ФИЛМУ И ПОЗОРИШТУ - ПОВОДОМ ДВЕСТА ГОДИНА ОД РОЂЕЊА

Enisa Uspenski - DVESTA GODINA DOSTOJEVSKOG

Драгана Чолић Биљановски - ДЕЛА ФЈОДОРА МИХАЈЛОВИЧА НА БЕОГРАДСКИМ ПОЗОРИШНИМ СЦЕНАМА

Ениса Успенски - ДОСТОЈЕВСКИ У ФИЛМУ ТРИДЕСЕТИХ ГОДИНА XX ВЕКА

Надежда Орлова - ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ ФЕДОРА ДОСТОЕВСКОГО ПО ВЕРСИИ ГАСТОНА БАТИ

Наталия Нягалова - КАБИНЕТ СТАВРОГИНА В ЛИТЕРАТУРЕ И В КИНО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
 

II

СТУДИЈЕ ПОЗОРИШТА И ИЗВОЂЕЊА

Ivan Medenica - ON BITEF, THE PANDEMIC, AND NEW FORMS

Novica Milić - DIONIS KOD EURIPIDA I PITANJE METATEATRALNOSTI

Predrag Jakšić - RAŠČARANI SVET PROSTOR SAMOUBISTVA
 

III
СТУДИЈА ФИЛМА И МЕДИЈА

Nenad Dukić - VRSTE FILMSKIH FESTIVALAIV
СТУДИЈЕ КУЛТУРЕ


Džonatan Vikeri - STATUS UMETNIKA, KULTURNA PRAVA I KONVENCIJA 2005: OMAŽ PROFESORKI MILENI DRAGIĆEVIĆ ŠEŠIĆ 

Marina Zec - UTICAJ KORIŠĆENJA EMODŽIJA U DIGITALNOJ KOMUNIKACIJI NA RAZVOJ VI
 

V
ПРИКАЗИ

Almir Bašović - DRAMSKO STANJE LAZE KOSTIĆA

Iva Čukić Šoškić - ŽENSKI IDENTITETI U SAVREMENOJ SRPSKOJ DRAMI