Зборник радова ФДУ 39

 

УРЕДНИШТВО / EDITORIAL BOARD: главна уредница др Ксенија Радуловић, ванр. проф., Факултет драмских уметности у Београду – ФДУ; др Невена Даковић, ред. проф., ФДУ; др Мирјана Николић, ред. проф., ФДУ; др Милена Драгићевић Шешић, проф. емерита, ФДУ; др Иван Меденица, ред. проф., ФДУ; др Ана Мартиноли, ред. проф., ФДУ; др Љиљана Рогач Мијатовић, ванр. проф., ФДУ; др Александра Миловановић, ванр. проф., ФДУ; др Влатко Илић, ванр. проф., ФДУ; др Дениз Бајракдар, ред. проф., Универзитет Кадир Хас у Истамбулу; др Никица Гилић, ред. проф., Свеучилиште у Загребу; др Бојан Јовић, научни саветник, ИКУМ; др Предраг Цветичанин, доцент, Универзитет у Нишу; др Вук Вуковић, доцент, Универзитет Црне Горе

САВЕТ ЧАСОПИСА/ADVISORY BOARD: Светозар Рапајић, проф. емеритус (ФДУ), др Ирина Суботић, проф. емерита (Универзитет у Новом Саду); др Луис Бонет (Универзитет у Барселони); др Лада Чале Фелдман (Филозофски факултет, Универзитет у Загребу); др Ђована Фосати (Универзитет у Амстердаму); др Армина Галијаш (CSEES/Универзитет у Грацу); др Александра Јовићевић (Ла Сапиенца, Рим); др Шен Лин (Централна академија драме, Пекинг); др Зоран Милутиновић (Универзитетски колеџ, Лондон); др Џонатан Викери (Универзитет у Ворику)

СЕКРЕТАР РЕДАКЦИЈЕ: мр Александра Протулипац

АДРЕСА РЕДАКЦИЈЕ: Факултет драмских уметности, Институт за позориште, филм, радио и телевизију, Београд, Булевар уметности 20

ADRESS OF THE EDITORIAL BOARD: Faculty of Dramatic Arts, Institute of Theatre, Film, Radio and Television, Belgrade, Bulevar umetnosti 20

e-mail: institutfdu@yahoo.com

Часопис излази два пута годишње

Издавање Зборника радова ФДУ 39 помогло је Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

 

ISSN (Штампано издање) 1450-5681

ISSN (Online) 2787-1282

 

ЗБОРНИК РАДОВА ФАКУЛТЕТА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ 39

 

САДРЖАЈ

I
СТУДИЈЕ позоришта и извођења

Владимир Карановић - НАСИЉЕ НАД ЖЕНАМА И ДИСКУРС О ЖЕНСКОМ ТЕЛУ У ДРАМСКОМ ДЕЛУ ФУЕНТЕОВЕХУНА ЛОПЕА ДЕ ВЕГЕ

Нада Јефтенић - ВОЂСТВО АЛТЕРНАТИВНИХ ПОЗОРИШНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У СРБИЈИ: ПРЕДЛОГ ОПТИМАЛНОГ МОДЕЛА ВОЂСТВА

Вук Милетић - МОДЕЛИ ЗАПОШЉАВАЊА У СТАЛНИМ РЕПЕРТОАРСКИМ ПОЗОРИШТИМА СРБИЈЕ

 

II
СТУДИЈЕ ФИЛМА И МЕДИЈА

Ениса Успенски - ПОЧЕЦИ АДАПТАЦИЈА РОМАНА ДОСТОЈЕВСКОГ У ФИЛМУ И ПОЗОРИШТУ

Марија Тавчар - ПЕРФОРМАТИВНО ТЕЛО У ВИРТУЕЛНОМ КОСТИМУ

Милена Квапил - РАМИ: СИТКОМ У БОРБИ ПРОТИВ ПРЕОСТАЛИХ ТАБУА

 

III
СТУДИЈЕ КУЛТУРЕ

Виолета Кецман - МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ МЛАДИХ: ПРЕПОЗНАВАЊЕ ПОПУЛИЗМА У МЕДИЈСКОМ ДИСКУРСУ

Љубица Јањетовић - САЈБЕР СТВАРНОСТ У НЕТ АРТУ КАО КОНТЕКСТ САЈБЕР ИДЕНТИТЕТА

Миља Јеленић - THE GAZE IN THE MUSEUM OF THE YUGOSLAV CINEMATHEQUE AND IN “THE OUR MUSEUM OF FILM”

 

IV
ПРИКАЗИ

Предраг Крстић - (Д)ОСЛИКАВАЊЕ ТРАУМЕ (Невена Даковић, Слике без сећања: траума, филм, трансмисија, Београд: Факултет драмских уметности, 2020)

Марија Грујић - БУДУЋНОСТ КОЈА СЕ ЧИТА ИЗ ПРОШЛОСТИ (Весна Перић, Траума и постјугословенски филм: Наративне стратегије, Београд: Филмски центар Србије, 2019)

Тина Перић - ФЕНОМЕН ФРЉИЋ: ЕТИКА И ЕСТЕТИКА (Јасна Новаков Сибиновић, Политичко позориште Оливера Фрљића: од емпатије до симпатије, Нови Сад: Стеријино позорје, 2020)