Зборник радова ФДУ 29

 

ЗБОРНИК РАДОВА ФАКУЛТЕТА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ 29

УРЕДНИШТВО / EDITORIAL BOARD: др Мирјана Николић, ред. проф. (главни уредник); Светозар Рапајић, професор емеритус (одговорни уредник); др Невена Даковић, ред. проф; др Дивна Вуксановић, ред. проф. др Иван Меденица, ванр. проф; др Александар Јанковић, ванр. проф; мр Бошко Милин, ред. проф; др Ениса Успенски, ванр. проф; Спољни чланови: др Дубравка Валић Недељковић, ред. проф, Филозофски факултет у Новом Саду; др Весна Перић, уредник Драмског програма Радио Београда.

УРЕДНИШТВО ИЗ ИНОСТРАНСТВА / INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD: проф. др Јожица Авбељ (Jožica Avbelj), Академија за позориште, радио, филм и телевизију Универзитета у Љубљани, Словенија; проф. др Беатрис Кобоу (Beatrice Kobow), Универзитет у Лајпцигу, Немачка; мр Јанко Љумовић, Факултет драмских уметности Цетиње, Црна Гора; проф. др Зоран Милутиновић, Универзитетски колеџ Лондон, Велика Британија; Масимо Навоне (Massimo Navone), директор позоришне академије „Паоло Граси”, Милано, Италија; др Бетина Тури Остхајм (Bettina Turi Ostheim), Кoнзерваторијум – Универзитет у Бечу, Аустрија; Мартин Панчевски (Мартин Панчевски), Факултет драмских уметности, Скопље, Македонија; проф. др Снежина Танковска (Snejina Tankovska), Национална академија позоришне и филмске уметности, Софија, Бугарска; проф. др Маргарет Таси (Margaret Tasi), Западни универзитет Темишвар, Румунија.

СЕКРЕТАР РЕДАКЦИЈЕ: мр Александра Протулипац

e-mail: institutfdu@yahoo.com

АДРЕСА РЕДАКЦИЈЕ: Факултет драмских уметности, Институт за позориште, филм, радио и телевизију, Београд, Булевар уметности 20

ADRESS OF THE EDITORIAL BOARD: Faculty of Dramatic Arts, Institute of Theatre, Film, Radio and Television, Belgrade, Bulevar umetnosti 20

Издавач: Факултет драмских уметности, Београд, Институт за позориште, филм, радио и телевизију

За издавача: Проф. мр Зоран Поповић, декан Факултета драмских уметности

Превод резимеа: мр Драгана Китановић и аутори

Лектор: мр Драгана Китановић

Коректор: мр Александра Протулипац

Ликовно решење корица: Ксенија Марковић

Припрема и штампа: office@cigoja.com
www.chigoja.co.rs

Тираж: 300 примерака

Издавање Зборникa радова ФДУ 29 помогло је Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

 

ЗБОРНИК РАДОВА ФАКУЛТЕТА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ 29

 

САДРЖАЈ

I
СТУДИЈЕ позоришта и извођења

Светозар Рапајић - МУЗИЧКО ПОЗОРИШТЕ: СИНТЕЗА

Ksenija Radulović - KRITIČKA RECEPCIJA FESTIVALA BITEF: POSTOJANI PRINC I ANTIGONA (1967)

Tina Perić - ISKUSTVENI PRISTUP IZVOĐENJU U SAVREMENOJ TEORIJI I PRAKSI

Maja Ristić - PSIHODRAMA VS ISCELITELJSKA MOĆ POZORIŠTA

Tijana Mandić, Irena Ristić - ULOGE NA GRANICI

Darko Antović - NARODNO POZORIŠTE ZETSKE BANOVINE NA CETINJU (1931–1941)

Ivana Marić - DRAMA „BALKANSKA CARICA” KNJAZA NIKOLE I – OSNOVA ZA PRVU CRNOGORSKU OPERU (KOTOR, 1890)

Marija Tavčar - NOSIVA TEHNOLOGIJA – KAO DEO OTELOVLJENJA PERFORMATIVNOG TELA

 

II
СТУДИЈЕ ФИЛМА И МЕДИЈА

Divna Vuksanović, Dragan Ćalović - NOVA PARADIGMA: ORIGINAL I KOPIJA U DIGITALNOM DOBU

Ana Martinoli - MEDIJSKE NAVIKE MLADIH – KAKO MILENIJALCI MENJAJU MEDIJSKI PEJZAŽ

Dragan Veselinović - „VELIKI BRAT” KAO POSLEDNJA ODBRANA DEMOKRATIJE

Vera Mevorah - INTERNET UMETNOST U INSTITUCIONALNOM KONTEKSTU: BUDUĆNOST I  IZAZOVI DIGITALNE UMETNOSTI U SRBIJI

Aleksandra Jovanović - SEX AND THE CITY: MULTIMODALNA SEMIOTIČKA ANALIZA SAVREMENIH RODNIH IDENTITETA

Maja Nedeljković Davidovac - REPREZENTACIJA ŽENSKOG TELA U AVANGARDNOM FILMU

 

III
СТУДИЈЕ КУЛТУРЕ

Neda Radulović - BEYOND HUMAN: POSTHUMANISM AS A NEW OR OLD THOUGHT

Ana Letunić - UTJECAJ FINANCIJSKIH INSTRUMENATA TRANSNACIONALNIH KULTURNIH POLITIKA NA STRATEGIJE PROGRAMIRANJA U SUVREMENIM IZVEDBENIM PRAKSAMA