Зборник радова ФДУ 38

 

ЗБОРНИК РАДОВА ФАКУЛТЕТА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ 38

Часопис Института за позориште, филм, радио и телевизију

УРЕДНИШТВО/EDITORIAL BOARD
др Ксенија Радуловић, ванр. проф (главна уредница); др Невена Даковић, ред. проф; др Мирјана Николић, ред. проф; др Милена Драгићевић Шешић, ред. проф; др Иван Меденица, ред. проф; др Ана Мартиноли, ванр.проф; др Љиљана Рогач Мијатовић, виши научни сарадник; др Александра Миловановић, ванр. проф; др Влатко Илић, ванр. проф; др Бојан Јовић, научни саветник, ИКУМ; др Предраг Цветичанин, доцент, Универзитет у Нишу.

САВЕТ ЧАСОПИСА/ADVISORY BOARD
Светозар Рапајић, проф. емеритус (ФДУ), др Ирина Суботић, проф. емерита (Универзитет у Новом Саду); др Луис Бонет (Универзитет у Барселони); др Лада Чале Фелдман (Филозофски факултет, Универзитет у Загребу); др Ђована Фосати (Универзитет у Амстердаму); др Армина Галијаш (CSEES/Универзитет у Грацу); др Александра Јовићевић (Ла Сапиенца, Рим); др Шен Лин (Централна академија драме, Пекинг); др Зоран Милутиновић (Универзитетски колеџ, Лондон); др Џонатан Викери (Универзитет у Ворику).

СЕКРЕТАР РЕДАКЦИЈЕ
мр Александра Протулипац

Лектура
др Биљана Митровић

Kоректура
мр Александра Протулипац

Лектура текстова на енглеском језику
Маја Марсенић

Ликовно решење корица
Урош Ранковић

Издавач
Факултет драмских уметности у Београду
Институт за позориште, филм, радио и телевизију

За издавача
проф. Милош Павловић, декан ФДУ

Припрема и штампа
Чигоја штампа

Тираж
300 примерака

АДРЕСА РЕДАКЦИЈЕ
Факултет драмских уметности,
Институт за позориште, филм, радио и телевизију
Булевар уметности 20
11 000 Београд

Часопис излази два пута годишње.

Сви текстови у часопису се рецензирају.

ISSN 1450–5681

Издавање Зборника радова ФДУ 38 помогло је Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

 

ЗБОРНИК РАДОВА ФАКУЛТЕТА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ 38

 

САДРЖАЈ

I
СТУДИЈЕ позоришта и извођења

Ксенија Радуловић - НАСЛЕЂЕ СОЦИЈАЛИЗМА У ПОЗОРИШТУ (ЧЕХОСЛОВАЧКА И ПОЉСКА) - ВЕЗЕ ИСТОЧНЕ И ЗАПАДНЕ ЕВРОПЕ

Дејан Петковић - ВРЕМЕНСКО-ПРОСТОРНЕ СТРУКТУРЕ У РАНИМ ДРАМАМА АЛЕКСАНДРА ПОПОВИЋА

Немања Савковић - ДОПРИНОС МИЛАНА ГРОЛА РАЗВОЈУ СРПСКЕ ГЛУМАЧКЕ ПЕДАГОГИЈЕ

 

II
СТУДИЈЕ ФИЛМА И МЕДИЈА

Александра Миловановић, Вања Шибалић - ЈУТРО ЋЕ ПРОМЕНИТИ СВЕ - ПЛАТФОРМИЗАЦИЈА ЈАВНИХ МЕДИЈСКИХ СЕРВИСА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА

Марија Ћирић - ФИЛМСКА ОПЕРА ЕМИРА КУСТУРИЦЕ У КОНТЕКСТУ БАЛКАНСКОГ (ФИЛМСКОГ) ЖАНРА

Милош Милошевић - ПРОДУКЦИЈА И ТРАНЗИЦИЈА - СРПСКИ ФИЛМ 1946–2015

 

III
СТУДИЈЕ КУЛТУРЕ

Новица Милић - ПАТАФИЗИКА И МЕТАФИЗИКА ТЕАТРА

Уна Ћирић, Мирјана Николић - ПОЧЕЦИ ГРАЂАНСКОГ НОВИНАРСТВА И КОМЕРЦИЈАЛНИХ МЕДИЈА У СРБИЈИ - 50 ГОДИНА РАДИЈА СТУДИО Б

Милица Ивић - НЕВИРТУОЗНИ ВИРТУОЗИ - О РЕДЕФИНИСАЊУ ПОЈМА УМЕТНИКА КАО ПРОИЗВОЂАЧА У ПРАКСАМА САВРЕМЕНОГ ПЛЕСА

 

IV
ПРИКАЗИ

Марија Клеут - ОД АРХАИЧНИХ ПРЕДСТАВА ДО САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ (Љиљанa Пешикан-Љуштановић, Пишем ти причу: рефлекси усмене књижевности и традиционалне културе у писаној књижевности и савременој култури Срба, Нови Сад: Академска књига, 2020).

Вук Вуковић - РЕФЛЕКСИВНО РАЗУМИЈЕВАЊЕ ЈЕЗИКА ОНЛИНЕ МЕДИЈА И ПОДКАСТ ПРОДУКЦИЈЕ (Ана Мартиноли, Првих 15 година подкастинга – од експеримента до одрживог медијског бизнис модела, Београд: Факултет драмских уметности, Институт за позориште, филм, радио и телевизију, 2020)

Нина Михаљинац - ОД СОЛИДАРНОСТИ У ПОЗОРИШТУ ДО ХУМАНИЈЕГ ДРУШТВА (Маја Ристић, Менаџмент позоришта – људски ресурси у обликовању позоришне представе, Београд: М. Ристић, 2020)