Зборник радова ФДУ 28

 

ЗБОРНИК РАДОВА ФАКУЛТЕТА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ 28

УРЕДНИШТВО / EDITORIAL BOARD: др Мирјана Николић, ред. проф. (главни уредник); Светозар Рапајић, професор емеритус (одговорни уредник); др Невена Даковић, ред. проф; др Дивна Вуксановић, ред. проф; др Иван Меденица, ванр. проф; др Александар Јанковић, ванр. проф; мр Бошко Милин, ред. проф; др Ениса Успенски, ванр. проф; Спољни чланови: др Дубравка Валић Недељковић, ред. проф, Филозофски факултет у Новом Саду; мр Весна Перић, уредник Драмског програма Радио Београда.

УРЕДНИШТВО ИЗ ИНОСТРАНСТВА / INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD: проф. др Јожица Авбељ (Jožica Avbelj), Академија за позориште, радио, филм и телевизију Универзитета у Љубљани, Словенија; проф. др Беатрис Кобоу (Beatrice Kobow), Универзитет у Лајпцигу, Немачка; мр Јанко Љумовић, Факултет драмских уметности Цетиње, Црна Гора; проф. др Зоран Милутиновић, Универзитетски колеџ Лондон, Велика Британија; Масимо Навоне (Massimo Navone), директор позоришне академије „Паоло Граси”, Милано, Италија; др Бетина Тури Остхајм (Bettina Turi Ostheim), Кoнзерваторијум – Универзитет у Бечу, Аустрија; Мартин Панчевски (Мартин Панчевски), Факултет драмских уметности, Скопље, Македонија; проф. др Снежина Танковска (Snejina Tankovska), Национална академија позоришне и филмске уметности, Софија, Бугарска; проф. др Маргарет Таси (Margaret Tasi), Западни универзитет Темишвар, Румунија.

СЕКРЕТАР РЕДАКЦИЈЕ: мр Александра Протулипац

АДРЕСА РЕДАКЦИЈЕ: Факултет драмских уметности, Институт за позориште, филм, радио и телевизију, Београд, Булевар уметности 20

ADRESS OF THE EDITORIAL BOARD: Faculty of Dramatic Arts, Institute ofTheatre, Film, Radio and Television, Belgrade, Bulevar umetnosti 20

e-mail: institutfdu@yahoo.com

Издавач: Факултет драмских уметности, Београд Институт за позориште, филм, радио и телевизију

За издавача: Проф. мр Зоран Поповић, декан Факултета драмских уметности

Превод резимеа: мр Драгана Китановић и аутори

Лектор: мр Драгана Китановић

Коректор: мр Александра Протулипац

Ликовно решење корица: Ксенија Марковић

Припрема и штампа: office@cigoja.com
www.chigoja.co.rs

Тираж: 300 примерака

Издавање Зборникa радова ФДУ 28 помогло је Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

 

ЗБОРНИК РАДОВА ФАКУЛТЕТА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ 28

 

САДРЖАЈ

I
СТУДИЈЕ позоришта и извођења

Светозар Рапајић - МУЗИЧКО ПОЗОРИШТЕ: РИТУАЛ, ТРАГЕДИЈА, ОПЕРА

Aleksandra Jovićević - MOBY DICK REHEARSED: ORSON WELLES’S MOST DARING ADAPTATION

Ивана Медић - ОПЕРА И КРАЈ КОМУНИЗМА: ЖИВОТ С ИДИОТОМ АЛФРЕДА ШНИТКЕА

Jasna Novakov Sibinović - PREPOZNAVANJA I INTERPRETACIJE BREHTOVOG TEORIJSKOG DISKURSA: KOMPARATIVNA ANALIZA POZORIŠNIH KRITIKA PREDSTAVE „ZORAN ĐINĐIĆ” (ATELJE 212, BEOGRAD)

Predrag Jakšić - IZVEDBA KAO METAKOMENTAR IZVEDBE Predstava – Zapisi iz ćelije br . 12 i izvedba oko nje (Dom omladine Beograd , 12. 09. 2015.)

 

II
СТУДИЈЕ ФИЛМА И МЕДИЈА

Nevena Daković - ISTORIJSKI REVIZIONIZAM I MEDIJSKA ARHEOLOGIJA (I): EKRANSKA ISTORIJA ČETNIKA

Aleksandar S. Janković - RĐA UMIRUĆE IDEOLOGIJE: KRAJ PARTIZANSKOG FILMA (1989–1991)

Мирјана Николић - УЛОГА РАДИОФОНИЈЕ У СВАКОДНЕВНОМ ЖИВОТУ БЕОГРАДА ТОКОМ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА (1941–1944)

Pavle Dinulović - ZVUČNI PROSTOR

Stevica Smederevac - PROBLEMI FINANSIRANJA JAVNIH MEDIJSKIH RADIO-DIFUZNIH SERVISA U SRBIJI

Marija Perović - AUTOETNOGRAFIJA I PITANJE IDENTITETA U REDITELJSKOM RUKOPISU MARTINA SKORSEZEA

 

III
СТУДИЈЕ КУЛТУРЕ

Milena Dragićević Šešić - ARABIC SPRING AND THE WORK OF CULTURAL POLICY GROUPS – A BOTTOM-UP CULTURAL POLICY

Jonathan Vickery - VIRNO, GERZ AND AN ART FOR THE MULTITUDE

Весна Ђукић - ДУХОВНА ПОКОЛЕБАНОСТ: ОДНОС СЕКУЛАРИЗАЦИЈЕ И КОЛЕКТИВНОГ ПАМЋЕЊА У СРБИЈИ

Љиљана Рогач Мијатовић - СЛУШАЈУЋИ „ГЛАС СЛОБОДЕ”: ПРОПАГАНДА И КУЛТУРА ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА

Danijela Vićentijević - „OŽIVLJAVANJE” ARHEOLOŠKIH LOKALITETA SRBIJE U FUNKCIJI KULTURNOG TURIZMA

 

IV
ПРИЛОЗИ

Zrinka Peruško Čulek - PRIKAZ KNJIGE – ANA MARTINOLI, STRATEGIJE PROGRAMIRANJA KOMERCIJALNOG RADIJA, Institut za pozorište, film, radio i televiziju fdu / samizdat b92, beograd, 2015.

 

V
IN MEMORIAM

Snežana Ivanović, Goran Terzić - SEĆANJА NA PROFESORA MARKA BABCA