Зборник радова ФДУ 41

УРЕДНИШТВО / EDITORIAL BOARD: главна уредница др Ксенија Радуловић, ванр. проф., Факултет драмских уметности у Београду – ФДУ; др Невена Даковић, ред. проф., ФДУ; др Мирјана Николић, ред. проф.,ФДУ; др Милена Драгићевић Шешић, проф. емерита, ФДУ; др Иван Меденица, ред. проф., ФДУ; др Ана Мартиноли, ред. проф., ФДУ; др Љиљана Рогач Мијатовић, ванр. проф., ФДУ; др Александра Миловановић, ванр. проф., ФДУ; др Влатко Илић, ванр. проф., ФДУ; др Дениз Бајракдар, ред. проф., Универзитет Кадир Хас у Истамбулу; др Никица Гилић, ред. проф., Свеучилиште у Загребу; др Бојан Јовић, научни саветник, ИКУМ; др Предраг Цветичанин, доцент, Универзитет у Нишу; др Вук Вуковић, доцент, Универзитет Црне Горе

САВЕТ ЧАСОПИСА/ADVISORY BOARD: Светозар Рапајић, проф. еме-ритус (ФДУ), др Ирина Суботић, проф. емерита (Универзитет у Новом Саду); др Луис Бонет (Универзитет у Барселони); др Лада Чале Фелдман (Филозофски факултет, Универзитет у Загребу); др Ђована Фосати (Универзитет у Амстердаму); др Армина Галијаш (CSEES/Универзитет у Грацу); др Александра Јовићевић (Ла Сапиенца, Рим); др Шен Лин (Централна академија драме, Пекинг); др Зоран Милутиновић (Универзитетски колеџ, Лондон); др Џонатан Викери (Универзитет у Ворику)

СЕКРЕТАР РЕДАКЦИЈЕ: мр Александра Протулипац

АДРЕСА РЕДАКЦИЈЕ: Факултет драмских уметности, Институт за позориште, филм, радио и телевизију, Београд, Булевар уметности 20

ADRESS OF THE EDITORIAL BOARD: Faculty of Dramatic Arts, Institute of Theatre, Film, Radio and Television, Belgrade, Bulevar umetnosti 20

e-mail: institutfdu@yahoo.com

Часопис излази два пута годишње

Издавање Зборника радова ФДУ 40 помогло је Министарство просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије

Издавач
Факултет драмских уметности у Београду
Институт за позориште, филм, радио и телевизију

За издавача
проф. Милош Павловић, декан ФДУ

Лектура
др Биљана Митровић

Лектура текстова на енглеском језику
Маја Марсенић

Коректура
мр Александра Протулипац

Ликовно решење корица
Урош Ранковић

Припрема и штампа
Студентски трг 13, Београд

office@cigoja.com
www.cigoja.com

Тираж
300 примерака
 

ЗБОРНИК РАДОВА ФАКУЛТЕТА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ 41

 

САДРЖАЈ

I

СТУДИЈЕ ПОЗОРИШТА И ИЗВОЂЕЊА

Marina Milivojević Mađarev - KASPAR PETERA HANDKEA - PONOVNO RAĐANJE DRAMSKOG U VREMENU POSTHUMANIZMA

 

II
СТУДИЈА ФИЛМА И МЕДИЈА

Aleksandar S. Janković - BISTRENJE ZAOSTAVŠTINE (DIGITALIZACIJA SRPSKIH FILMSKIH KLASIKA "VIP/A1 KINOTEKA" 2017-2020)

Vera Mevorah - KAKO PRIPOVEDATI HOLOKAUST (NA FILMU)? OD ISTORIJE DO KOMUNIKACIJEIII
СТУДИЈЕ КУЛТУРЕ


Mirjana Nikolić, Una Ćirić - TRANSMEDIJSKA ISKUSTVA AUTORA U FUNKCIJI KREIRANJA IDENTITETA RADIJA STUDIO B 

Dejana Prnjata, Filip Dukanić - MEDIJI I UBEĐIVANJE

Natalija Trivić - ULOGA TEHNOLOGIJE U ZAŠTITI DOSTUPNOSTI KULTURNOG NASLEĐA REPUBLIKE SRPSKE

Marija Ćirić - A VIEW OF CREATIVE AMBIANCES OF DANIIL KHARMS AND OBERIU

Aleksandar Brkić - QUESTIONING THE TIMING OF STUDENT EVALUATIONS: BA ARTS MANAGEMENT MODULES

Snežana Libong Ngai - KULTURNA POLITIKA I NOVE UREĐIVAČKE PRAKSE - STEREOTIPI O ŽENAMA U SRPSKIM NARODNIM BAJKAMA


IV
ПРИКАЗИ

Љиљана Пешикан Љуштановић - АКТУЕЛНОСТ ДРАМСКОГ ДЕЛА АЛЕКСАНДРА ПОПОВИЋА (Дејан Петковић, Постдрамско у поетици Александра Поповића, Нови Сад: Стеријино Позориште, 2021)

Milan Mađarev - JOCA SAVIĆ, OD SLAVE DO (NE) ZABORAVA (Dušan Rnjak, Joca Savić - čovek kome se klanja Evropa, Pozorišni muzej Vojvodine, Novi Sad, 2021)

Zorica Ćanadanović - KULTURA, UMETNOST I MEDIJI U ERI DIGITALIZACIJE - IZAZOV I PERSPEKTIVE (Milena Dragičević Šešić i Tatjana Nikolić /ur./ Digitalni horizonti kulture, umetnosti i medija, Beograd: Institut za pozorište, film, radio i televiziju; Fakultet dramskih umetnosti; Clio, 2021)