Зборник радова ФДУ 2

ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ Иститут за позориште, филм, радио и телевизију Београд

УРЕДНИШТВО: др Петар Марјановић. ред. проф.( главни уредник ), др Милена Драгићевић-Шешић. ред. проф ( одговорни уредник ), др Невена Даковић. доцент, др Владимир Јевтовић, ред.проф., др Александра Јовићевић, ванр. проф., Светкозар Рапајић, ред. проф., Јован Христић, ред.проф.

ЗБОРНИК РАДОВА ФАКУЛТЕТА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ
Излази једанпут годишње

Издавач: Факултет драмских уметности, Институт за позориште, филм, радио и телевизију, Београд, Булевар Уметности 20

ANTHOLOGY OF ESSAYS BY FACULTY OF DRAMATIC ARTS
Published annually

Editors: dr Petar Marjanović, dr Milena Dragićević-Šešič

За издавача: др Љиљана Мркић-Поповић

Ликовно решење корица: Славица Драгосавац

Технички уредници: др Милан Ђорђевић и Небојша Мисковић

Секретари уредништва: Нада Станић и Татијана Рап

Превод резимеа на енглески језик: Вера Вукелић

Лектор: Грозда Пејчић

Штампано у 500 примера

Штампа: Предузеће за железничку издавачко-новинску делатност Д.О.О Београд

Штампање овог Зборника омогућили су Министаство просвете Републике Србије, Министаство за науку и технологију Републике Србије

 

ЗБОРНИК РАДОВА ФАКУЛТЕТА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ 2

 

САДРЖАЈ

Ненад Прокић - СТУДЕНТСКИ ТРГ 19 

Слободан Селенић - ЖАН ПОЛ САРТР

 

ТЕАТРОЛОГИЈА

Историја позоришта и драме

Петар Марјановић - ПОЗОРИШТЕ У СРПСКИМ ЗЕМЉАМА СРЕДЊЕГ ВЕКА

Небојша Ромчевић - ВРЕМЕ У ЛАЖИ И ПАРАЛАЖИ ЈОВАНА СТЕРИЈЕ ПОПОВИЋА

Слободан Стојановић - ,,СЛУЧАЈ'' МАКСИМ ЦРНОЈЕВИЋ, ПОНОВО - МАКСИМ ЦРНОЈЕВИЋ - ДРАМСКА РЕСТАУРАЦИЈА ТРАГЕДИЈЕ ЛАЗЕ КОСТИЋА

Светозар Рапајић - НУШИЋЕВЕ КОМЕДИЈЕ И МОДЕРНИСТИЧКИ ТОКОВИ ЕВРОПСКЕ ДРАМАТУРГИЈЕ И ПОЗОРИШТА

Петар Марјановић_ДВА НЕОКЛАСИЧИСТИЧКА ДРАМАТИЧАРА (ЈОВАН ХРИСТИЋ - ,,ЧИСТЕ РИКЕ'', ВЕЛИМИР ЛУКИЋ - ,,ДУГИ ЖИВОТ КРАЉА ОСВАЛДА'')

Сања Топић - ,,ОДБРАНА'' ЕМИГРАЦИЈЕ

Бошко Милин - ДВЕ ,,САВОЈСКЕ ОПЕРЕ'' ИЛИ САТИРИЧНИ ТРЕТМАН ВОЈНИХ ЛИЦА КОД ГИЛБЕРТА И САЛИВАНА

 

Драматургија

Небојша Ромчевић - НАРАЦИЈА И СУСПЕНС

Маја Ристић - ТРАГИЧНО ИЗМЕЂУ ТЕАТРА И ЖИВОТА

Дубравка Кнежевић - БЕЛЕШКЕ О БРЕХТУ

Иван Меденица - ЈЕРМИНА ТРАГИЧКА КРИВИЦА.ИЛИ С ОНЕ СТРАНЕ ШПАНСКОГ И ПОЕТСКОГ

Љиљана Богоева Седлар - ПРОМЕНЕ - ИЗОШТРВАЊЕ СЛИКЕ У САВРЕМЕНОЈ АНГЛО-АМЕРИЧКОЈ ДРАМИ

 

Режија

Мирослав Беловић - МИЗАНСЦЕН

Љубомир Драшкић - Дејан Мијач - РАД РЕДИТЕЉА СА ГЛУМЦЕМ

Димитрије Ђурковић - ПРЕПОЗНАВАЊЕ ПОЗОРИШТА У НОВОЈ ПОЗОРИШНОЈ СТВАРНОСТИ

Александра Јовићевић - БРЕХТ ПРОТИВ БРЕХТОЛОГИЈЕ. ПОЈМОВИ НАИВНОГ И ТРАВЕСТИЈЕ

 

Глума

Марина Марковић - ШЕКСПИРОВСКА КОНВЕНЦИЈА ГЛУМЕ

Владимир Јевтовић - ДРАГИ ГОСПОДИНЕ ДИДРО

Варја Ђукић - УМЈЕТНОСТ ОДНОСА

Лејла Манџука - СЦЕНСКА ШМИНКА

 

Позоришни експеримент на крају 20. века

Милена Драгићевић Шешић - НЕВИДЉИВО ПОЗОРИШТЕ НА УЛИЦАМА БЕОГРАДА (РАЈХ И БОАЛ ЗАБРИНУТОГ СЕПТЕМБРА 1997. У БЕОГРАДУ )

Ивана Вујић - НАЧЕЛА КОМПОЗИЦИЈЕ.БЕОГРАД 1999. - МОГУЋЕ КРЕТАЊЕ У БЕСТЕЖИНСКОМ СТАЊУ УЗ ПОМОЋ А И Б САВРЕМЕНОГ ТЕАТРА, КУПОВИНА МЕСИНАГА У КНЕЗ-МИХАИЛОВОЈ УЛИЦИ

 

ФИЛМОЛОГИЈА

Теорија филма

Велимир Абрамовић - СЕМИОЛОШКА ТЕОРИЈА ФИЛМА ДУШАНА СТОЈАНОВИЋА

Петрит Имами - ЕСТЕТСКА СВОЈСТВА ФИЛМСКОГ ДИЈАЛОГА

Никола Лоренци - ДРАМА ,,ДОКУМЕНТАРЦА'' - СТВАРНОСТ И ИСТИНА У ДОКУМЕНТАРНОМ ФИЛМУ

Невена Даковић - ЛЕПА СЕЛА ЛЕПО ГОРЕ - СУКОБЉЕНИ ИДЕНТИТЕТИ

Петрит Имами - ВЛАСТИТО ИМЕ КАО ОБЕЛЕЖЈЕ ЛИКА

Александар Мандић - КЛАСИЧНИ ХОЛИВУДСКИ СТИЛ - ПРЕТЕЧА ЈЕДНОГ ТРИЈУМФА

 

ТЕОРИЈА МАСОВНИХ МЕДИЈА

Радио

Никола Маричић - АУДИТОРИЈУМ И РЕЈТИНГ КАО СПОЉНИ ФАКТОРИ УТИЦАЈА НА МЕНАЏМЕНТ РАДИЈА

Мирјана Николић - САВРЕМЕНИ ЛОКАЛНИ РАДИО У БЕОГРАДУ

Небојша Мисковић - УТИЦАЈ НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА НА РАДИО И ЊЕГОВА ИЗРАЖАЈНА СРЕДСТВА

 

Телевизија

Радомир-Бајо Шарановић - ЉУБАВ, ЖЕНИДБА И УДАДБА, ПО ЈОВАНУ СТЕРИЈИ ПОПОВИЋУ, СЦЕНАРИО И РЕЖИЈА РАДОМИР-БАЈО ШАРАНОВИЋ

Марко Бабац - ВРЕМЕ СА УЧИТЕЉЕМ

Горан Пековић - ТВ МРЕЖЕ - ОПРЕМА ЗА ЛОВ НА НОВИМ ТРЖИШТИМА

Вања Шибалић - ДОПРИНОС НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА ЕДУКАТИВНОЈ ФУНКЦИЈИ ТЕЛЕВИЗИЈЕ

Ивана Кроња - ФИЛМСКИ ЈЕЗИК У ДОМАЋЕМ ВИДЕО-СПОТУ ФОЛК И ДЕНС ЖАНРА (1990-1997)

 

ЕСТЕТИКА И ТЕОРИЈА

Радослав Ђокић - НАСТАЈАЊЕ ЕСТЕТСКЕ СВЕСТИ

Дивна Вуксановић - ЕСТЕТИЧКА ТЕОРИЈА У ЕСТЕТСКОМ КЉУЧУ - БАРОКНА ПРЕДСТАВА ВАТРОМЕТА

Ненад Прокић - ORIGINAUX MULTIPLES (ОДНОС КОПИЈЕ И ОРИГИНАЛА У ПОСТМОДЕРНОМ ДРУШТВУ)

 

МАРКЕТИНГ У УМЕТНОСТИ

Драгослав Јокић - ИМИЏ У ФУНКЦИЈИ ТРЖИШНОГ ПОЗИЦИОНИРАЊА ОРГАНИЗАЦИЈА У КУЛТУРИ, УМЕТНОСТИ И ЈАВНОМ ИНФОРМИСАЊУ

 

ИЗ ИСТОРИЈЕ ФАКУЛТЕТА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ

Светозар Рапајић - ИЗ КУЛУНЏИЋЕВЕ ЗАОСТАВШТИНЕ

Раденко С. Ранковић - ВИСОКА ШКОЛА ЗА ФИЛМСКУ ГЛУМУ И РЕЖИЈУ

Предраг Бајчетић - НЕКАД ОБЈАВЉЕНИ ОГЛЕДИ - ОГЛЕДАЛО, ИЛИ SPECULUM. ПОСТУПАК, ИЛИ - АНЂЕО СЕДИ НА КАМЕНУ