Зборник радова ФДУ 25-26

 

ЗБОРНИК РАДОВА ФАКУЛТЕТА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ 25–26

УРЕДНИШТВО / EDITORIAL BOARD: др Мирјана Николић, ред. проф. (главни уредник), Светозар Рапајић, професор емеритус (одговорни уредник); др Невена Даковић, ред. проф, др Дивна Вуксановић, ред. проф; др Иван Меденица, ванр. проф; др Александар Јанковић, ванр. проф; др Бошко Милин, ред. проф; др Ениса Успенски, ванр. проф; Спољни чланови: др Дубравка Валић Недељковић, ред. проф, Филозофски факултет у Новом Саду, мр Весна Перић, уредник Драмског програма Радио Београда.

УРЕДНИШТВО ИЗ ИНОСТРАНСТВА / INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD: проф. др Јожица Авбељ (Jožica Avbelj) Академија за позориште, радио, филм и телевизију Универзитета у Љубљани, Словенија; проф. др Беатрис Кобоу (Beatrice Kobow) Универзитет у Лајпцигу, Немачка; мр Јанко Љумовић, Факултет драмских уметности Цетиње, Црна Гора; проф. др Зоран Милутиновић, Универзитетски колеџ Лондон, Велика Британија; Масимо Навоне (Massimo Navone) директор позоришне академије „Паоло Граси“ Милано, Италија; др Бетина Тури Остхајм (Bettina Turi Ostheim) Конзерваторијум Универзитет у Бечу, Аустрија; Мартин Панчевски (Мартин Панчевски), Факултет драмских уметности, Скопље, Македонија; проф. др Снежина Танковска (Snejina Tankovska) Национална академија позоришне и филмске уметности, Софија, Бугарска; проф. др Маргарет Таси (Margaret Tasi), Западни универзитет Темишвар, Румунија.

СЕКРЕТАР РЕДАКЦИЈЕ: мр Александра Протулипац

АДРЕСА РЕДАКЦИЈЕ: Факултет драмских уметности, Институт за позориште, филм, радио и телевизију, Београд, Булевар уметности 20

ADRESS OF THE EDITORIAL BOARD: Faculty of Dramatic Arts, Institute of Theatre, Film, Radio and Television, Belgrade, Bulevar umetnosti 20

e-mail: institutfdu@yahoo.com

Издавач: Факултет драмских уметности, Београд, Институт за позориште, филм, радио и телевизију

За издавача: Проф. мр Зоран Поповић, в.д. декан Факултета драмских уметности

Лектор: мр Драгана Китановић

Дизајн корица: Ксенија Марковић

Припрема и штампа: office@cigoja .com
www.chigoja .co.rs

Тираж: 300 примерака

Издавање Зборникa радова ФДУ 25–26 помогло је Министарство културе и информисања Републике Србије.

Део радова у овом Зборнику настао је у оквиру рада на пројекту бр. 178012 Идентитет и сећања: транскултурални текстови драмских уметности и медија (Србија 1989–2014) Факултета драмских уметности у Београду (Универзитет уметности у Београду), који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

 

ЗБОРНИК РАДОВА ФАКУЛТЕТА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ 25-26

 

САДРЖАЈ

Раденко Ранковић - IN MEMORIAM НАШ ПРОФЕСОР ДЕЈАН КОСАНОВИЋ (1930 – 2013)

 

I
СТУДИЈЕ ПОЗОРИШТА

Жељко Ђукић - БЛУЗ ЗА СТАНИСЛАВСКОГ - ХУДОЖЕСТВЕНИ ТЕАТАР У АМЕРИЦИ (1923 −1924)

Boris Petrović - LA FEMINISATION DU MAL - LES PERSONNAGES DE GONERIL, REAGAN, CLEOPATRE ET LADY MACBETH

Ksenija Radulović - MOJ NAROD ME IZ PUBLIKE AKLAMIRA (POVODOM PEDESET GODINA OD PREMIJERE PREDSTAVE KRALJ IBI U ATELJEU 212)

 

II
СТУДИЈЕ ФИЛМА

Dragan Dimčić - „LAŽNI DOKUMENTARAC“ – OSNOVNA RAZMATRANJA

 

III
СТУДИЈЕ КУЛТУРЕ И ЈЕЗИКА

Часлав Д. Копривица - КРИТИКА ИДЕЈЕ КУЛТУРНЕ ПОЛИТИКЕ СА ХАЈДЕГЕРОВСКЕ ТЕОРИЈСКЕ ПОЗИЦИЈЕ

Мина Мајсторовић - РУРАЛНЕ УМЕТНИЧКЕ КОЛОНИЈЕ И КУЛТУРНИ ТУРИЗАМ

Emilija Mančić - DAS NACH UND WEITERLEBEN DER HELDEN PROMETHEUS UND ODYSSEUS. VOM SOZIALISTISCH GEFORMTEN ZUM EUROPÄISCH ORIENTIERTEN INDIVIDUM

 

IV
СЕЋАЊЕ НА ПРВИ СВЕТСКИ РАТ – РАДОВИ СА ПРОЈЕКТА ИДЕНТИТЕТ И СЕЋАЊЕ: ТРАНСКУЛТУРАЛНИ ТЕКСТОВИ ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ И МЕДИЈА (СРБИЈА 1989-2014)

Nevena Daković - MYTHOMOTEUR I VELIKI RAT

Милена Драгићевић Шешић - ПРЕДАТЕ ОЛТАРУ БОГИЊЕ ЛЕТЕ - ЗАБОРАВЉЕНЕ У ИСТОРИЈИ – НЕСТАЛЕ У ПОРОДИЧНОМ СЕЋАЊУ

Весна Ђукић - К’О ОЧИ У ГЛАВИ - УТИЦАЈ ЈЕЗИЧКЕ БАШТИНЕ НА ИДЕНТИТЕТ

Aleksandar S. Janković - PARADIGME IDEOLOŠKOG TABUA - PRVI SVETSKI RAT I SRPSKI FILM (1945-2010)

Ana Martinoli - PRVI SVETSKI RAT U VIRTUELNOM OKRUŽENJU – NOVI OBLICI PREDSTAVLJANJA PROŠLOSTI KROZ DIGITALNE MEDIJE

Ivan Medenica - VIDOVDAN I NJEGOVE IZVEDBE - 1989-2014

Mirjana Nikolić - SEĆANJE SRPSKE ŠTAMPE NA PRVI SVETSKI RAT - DNEVNI LIST POLITIKA

Љиљана Рогач Мијатовић - КОЛЕКТИВНО ПАМЋЕЊЕ У ДИГИТАЛНО ДОБА - ЕУРОПЕАНА И ВЕЛИКИ РАТ

Nataša Delač - MARKANTNI SIMBOL PROŠLOSTI - DVE DRAME O PRINCIPU

Mila Mašović-Nikolić - LIK GAVRILA PRINCIPA U SAVREMENOJ SRPSKOJ KNJIŽEVNOSTI

 

V
ПРИЛОЗИ

Милена Драгићевић Шешић - ПРИКАЗ КЊИГЕ ДРАМСКИ ТЕКСТОВИ И ЊИХОВЕ ИНСЦЕНАЦИЈЕ (Инсценације сећања и сећања инсценација)

Dragan Dimčić - PRIKAZ KNJIGE IZABRANI DUBLOVI – FILMSKI MONTAŽERI O FILMSKOj MONTAŽI (Selected Takes - Film Editors on Editing), autor Vinsent Lobruto

Nevena Daković - PRIKAZ KNJIGE  VIRAG MOLNAR - GRADEĆI DRŽAVU - ARHITEKTURA, POLITIKA I NASTANAK DRŽAVE U POSTRATNOJ CENTRALNOJ EVROPI Building The State