Зборник радова ФДУ 32

 

ЗБОРНИК РАДОВА ФАКУЛТЕТА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ 32

УРЕДНИШТВО / EDITORIAL BOARD: др Мирјана Николић, ред. проф. (главни уредник); Светозар Рапајић, професор емеритус (одговорни уредник); др Невена Даковић, ред. проф (коуредник); др Дивна Вуксановић, ред. проф; др Иван Меденица, ред. проф; др Александар Јанковић, ванр. проф; мр Бошко Милин, ред. проф; др Ениса Успенски, ванр. проф. Спољни чланови: др Дубравка Валић Недељковић, ред. проф, Филозофски факултет у Новом Саду; др Весна Перић, уредник Драмског програма Радио Београда.

УРЕДНИШТВО ИЗ ИНОСТРАНСТВА / INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD: проф. др Јожица Авбељ (Jožica Avbelj), Академија за позориште, радио, филм и телевизију Универзитета у Љубљани, Словенија; проф. др Беатрис Кобоу (Beatrice Kobow), Универзитет у Лајпцигу, Немачка; мр Јанко Љумовић, Факултет драмских уметности Цетиње, Црна Гора; проф. др Зоран Милутиновић, Универзитетски колеџ Лондон, Велика Британија; Масимо Навоне (Massimo Navone), директор позоришне академије „Паоло Граси”, Милано, Италија; др Бетина Тури Остхајм (Bettina Turi Ostheim), Кoнзерваторијум – Универзитет у Бечу, Аустрија; Мартин Панчевски (Мартин Панчевски), Факултет драмских уметности, Скопље, Македонија; проф. др Снежина Танковска (Snejina Tankovska), Национална академија позоришне и филмске уметности, Софија, Бугарска; проф. др Маргарет Таси (Margaret Tasi), Западни универзитет Темишвар, Румунија.

СЕКРЕТАР РЕДАКЦИЈЕ: мр Александра Протулипац

АДРЕСА РЕДАКЦИЈЕ: Факултет драмских уметности, Институт за позориште, филм, радио и телевизију, Београд, Булевар уметности 20

ADRESS OF THE EDITORIAL BOARD: Faculty of Dramatic Arts, Institute of Theatre, Film, Radio and Television, Belgrade, Bulevar umetnosti 20

e-mail: institutfdu@yahoo.com

Издавач: Факултет драмских уметности, Београд, Институт за позориште, филм, радио и телевизију

За издавача: Проф. Милош Павловић, декан Факултета драмских уметности

Превод резимеа: мр Драгана Китановић и аутори

Лектори: мр Драгана Китановић, Биљана Митровић

Коректори: мр Александра Протулипац, Биљана Митровић

Ликовно решење корица: Урош Ранковић

Припрема и штампа:office@cigoja.com
www.chigoja.co.rs

Тираж: 300 примерака

Издавање Зборникa радова ФДУ 32, у коме је објављен део радова са међународне Конференције Балкански филм од нитратног до дигиталног, помогло је Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

 

ЗБОРНИК РАДОВА ФАКУЛТЕТА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ 32

 

САДРЖАЈ

I
СТУДИЈЕ ФИЛМА И МЕДИЈА

Vuk Vuković - MEDIJSKA KULTURA I CIVILIZACIJA SLIKE: KA PRODUKCIJI KONTEKSTA

Miloš Milošević - FILM I SAN – OPRAVDANOST UPOTREBE ONIRIČKE METAFORE NA TEMELJU NALAZA NEURONAUKA

Ana Martinoli - FAKE NEWS – MEDIJSKA PRODUKCIJA I KRIZA NOVINARSTVA U DOBA POST ISTINE

Aleksandar S. Janković - FABULE, PROMIŠLJANJA I NOKTURNA: BEOGRADSKI NOVI TALAS NA FILMU

Nevena Daković - NOVOSADSKA RACIJA: DISONANTNOST POST-SEĆANJA

Mirjana Nikolić - TREZOR-I KOLEKTIVNOG I INDIVIDUALANOG MEDIJSKOG SEĆANJA

 

II
БАЛКАНСКИ ФИЛМ НА РАСКРШЋУ (Уредник др Невена Даковић)

Aleksandra Milovanović, Mila Turajlić - BALKANSKI FILM NA RASKRŠĆU: EVROPEIZACIJA VS. REGIONALIZACIJA

Deniz Bayrakdar - SPECTACLE MIRRORED IN TURKISH CINEMA: FAIRGROUNDS, CIRCUS AND THEATRE

Peter Kardjilov - CLOSE ENCOUNTERS OF THE THIRD KIND: THE ACTIVITIES OF SERBIAN OWNERS OF MOBILE CINEMATOGRAPHS AND FILM PRODUCERS IN BULGARIA DURING THE PERIOD OF EARLY CINEMA (1897–1914)

Marian Țuțui - THE FIRST BALKAN GENRE: FILMS ON OUTLAWS

Sanja Lazarević Radak - IZMEĐU DVA TALASA: JUGOSLOVENSKA KINEMATOGRAFIJA I KRIZA SOCIJALIZMA (1975–1985)

Nemanja Zvijer - PARTIZANSKI VERSUS „POSTPARTIZANSKI” FILM– RATNI FILM I DRUŠTVENI KONTEKST

Sandra Nikolic-Kyriakopoulou - HOLOCAUST AND TRAUMA IN GREEK CINEMA: MANOUSOS MANOUSAKIS’ OUZERI TSITSANIS (CLOUDY SUNDAY)

 

III
ПРИКАЗИ

Милена Драгићевић Шешић: Приказ књиге Радине Вучетић: Монопол на истину – партија, култура и цензура у србији шездесетих и седамдесетих година xx века, Београд: Клио, 2016